وضع مالی کنونی و نالیدن از آن چگونه فقر را جذب می کند؟!

اکثر ما از شرایط کنونی و وضع مالی الان خود راضی نیستیم و در تعاملات خود با دیگران نیز از این شرایط بد می نالیم و این باعث می شود که پیام فقر را به جهان هستی مخابره کنیم و با این ارتعاشات بد فقر و نداری بیشتری را جذب زندگی امروز خود کنیم و بهتر است برای همیشه نالیدن از فقر را کنار بگذاریم و حالت سپاسگزاری را بیان الحمدالله داشته باشیم.

کانال تلگرام: http://t.me/raaze4fasl

سایت: https://raze4fasl.com

مشاهده ویدئو های بیشتر