دوره پاکسازی کوانتومی مقدماتی

(86 بررسی مشتری)

12 ساعت آموزش
19 جلسه آموزشی
دسترسی به‌محض ثبت‌نام
روش پشتیبانی: پاسخگویی در اسرع وقت
روش دریافت: مشاهده آنلاین
پیش نیاز: داشتن موبایل هوشمند یا کامپیوتر

دوره مقدماتی پاکسازی کوانتومی

فوت کوزه گری قانون جذب برای رسیدن به خواسته های ما چیست؟

چگونه می توانیم عوامل بازدارنده خوشبختی را در زندگی مان پاک کنیم ؟

چگونه از کارمای بد گذشته اعمال خود و حتی پدرانمان رها شویم؟

چگونه می توانیم با کیمیاگری انرژی ، تمام رخدادهای بد زندگی را به ثروت و سلامتی و شادی و آرامش تبدیل کنیم؟

به چه روشی زندگی کنیم که از در و دیوار برای ما خیر و برکت ببارد و ما جاذب خوبی ها باشیم ؟

چگونه می توانم مشکلات و نگرانی ها و فقر و بیماری و درماندگی را از زندگی خود دور کنم؟

شاید فکر کنید این ادعاهای فوق چگونه در دوره پاکسازی کوانتومی محقق میشود ولی با قوت و اطمینان می گویم که اگر شما ، چند تکنیک ساده و قابل اجرا را در این دوره بیاموزید و آنها را اجرا کنید تمامی وعده های فوق محقق خواهد شد (شک نکنید)

در ویدئوی زیر با دوره پاکسازی کوانتومی مقدماتی آشنایی پیدا می کنید و می توانید یک تصمیم مقتدرانه برای تغییر زندگی تان بگیرید (البته این ویدیو قبلا ضبط شده و هم اکنون با افزایش محتوای آموزشی این دوره، در قالب 19 جلسه صوتی و تصویری در این دوره ارائه میشود):

سرفصل های دوره پاکسازی کوانتومی مقدماتی

جلسه اول: چگونه دوره پاکسازی کوانتومی بیشترین تاثیر را خواهد داشت؟

جلسه اول فایل صوتی

مدت زمان: 38 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه دوم: چگونه هدف هایمان را با تکنیک تبسم به شکلی معنوی بیابیم؟

جلسه دوم فایل صوتی

مدت زمان: 45 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه سوم: مهم ترین سوال در تکنیک تبسم که باعث پاکسازی عمیق می شود

جلسه سوم فایل صوتی

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه چهارم: افزایش میزان تاثیرگذاری بیشتر ما بر پدیده های اطراف مان

جلسه چهارم فایل صوتی

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه پنجم: افزایش قدرت انرژی جمعی و جمله نهایی تکنیک دکتر جوویتالی

جلسه پنجم فایل صوتی

مدت زمان: 39 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه ششم: چگونه می توان با یک ساعت انرژیکی درونی پاکسازی کرد؟

جلسه ششم فایل صوتی

مدت زمان: 44 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه هفتم: چگونه لوح فشرده زندگی خود را با ساعت پاکسازی کنیم؟

جلسه هفتم ویدئو

مدت زمان: 23 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم فایل صوتی

مدت زمان: 23 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه هشتم: چگونه با پاکسازی درون اخلاق بد دیگران را پاک کنیم؟

جلسه هشتم ویدئو

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هشتم فایل صوتی

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه نهم: چگونه غلط های املایی خود و عزیزانمان را پاک کنیم؟!

جلسه نهم ویدئو

مدت زمان: 25 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه نهم فایل صوتی

مدت زمان: 25 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه دهم: چگونه با دستان خلاق خود به اهداف مان انرژی بدهیم؟

جلسه دهم ویدئو

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دهم فایل صوتی

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه یازدهم: چگونه می توان به قدرت قانون جذب سرعت بیشتری دهیم؟

جلسه یازدهم ویدئو

مدت زمان: 60 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه یازدهم فایل صوتی

مدت زمان: 60 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه دوازدهم: چگونه قبل از خواب برای اهداف خود انرژی بفرستیم؟!

جلسه دوازدهم ویدئو

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوازدهم فایل صوتی

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه سیزدهم: چرا برای جذب موفقیت بایستی حسادت را پاکسازی کنیم؟

جلسه سیزدهم ویدئو

مدت زمان: 19 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سیزدهم فایل صوتی

مدت زمان: 19 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه چهاردهم: چگونه با قدرت کلام موفقیت خود را برنامه ریزی کنیم؟

جلسه چهاردهم ویدئو

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهاردهم فایل صوتی

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

فلش کارت جملات تاکیدی مثبت فایل های ضمیمه

ضمیمه pdf

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه پانزدهم: چگونه جادوی سفید را به یک عادت روزانه تبدیل کنیم ؟

جلسه پانزدهم ویدئو

مدت زمان: 33 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پانزدهم فایل صوتی

مدت زمان: 33 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه شانزدهم: چگونه از جادوی سفید کلامی برای موفقیت بهره بگیریم؟

جلسه شانزدهم ویدئو

مدت زمان: 28 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه شانزدهم فایل صوتی

مدت زمان: 28 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه هفدهم: چگونه با ذخیره باطری انرژیکی درون خود پاکسازی کنیم؟

جلسه هفدهم ویدئو

مدت زمان: 37 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفدهم فایل صوتی

مدت زمان: 37 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه هجدهم: چگونه با نور سفید معنوی معجزه های بزرگ خلق نماییم؟

جلسه هجدهم ویدئو

مدت زمان: 34 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هجدهم فایل صوتی

مدت زمان: 34 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه نوزدهم: چگونه یک میدان انرژی مثبت و محافظ برای خودمان ایجاد کنیم؟

جلسه نوزدهم فایل صوتی

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

سرفصل های 19 جلسه دوره مقدماتی

جلسه 1: چگونه دوره پکسازی کوانتومی بیشترین تاثیر را خواهد داشت؟

سرفصل های این جلسه:

🔰 کوانتای آموزش چیست؟

🔰 دوره معجزه تبسم به عنوان پیش نیازی بر دوره مقدماتی

🔰 قانون بها و اثر

🔰 چرا باید در مقیاس کوانتومی مراقب افکار و اعمال خود باشیم؟

🔰 راز درک حال خوب معنوی چیست؟

🔰 گشایش دریچه های رحمت و برکت با پاکسازی ذره به ذره وجود

در این جلسه برای افزایش ظرفیت و تاثیرگذاری بیشتر دوره پاکسازی کوانتومی به مبحث کوانتای آموزش می پردازیم و کلیه موارد جانبی آنرا با هم بررسی می کنیم🎯

جلسه 2: چگونه هدف هایمان را با تکنیک تبسم به شکلی معنوی بیابیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰 ویژگی های یک هدف

🔰 تاثیر نوشتن بر رسیدن به خواسته ها

🔰 چگونه رسالت خود را با تکنیک تبسم پیدا کنیم؟

🔰 چگونه با دید معنوی تکنیک تبسم را انجام دهیم؟

🔰 مقام تسلیم ، رضا و صبر

🔰 تجسم خلاق و اقدام عملی 2 بال پرواز برای موفقیت

🔰 چگونگی انجام تکنیک تبسم برای ناخواسته هایمان

در جلسه دوم پاکسازی کوانتومی درباره انتخاب هدف به شیوه اصول معنوی صحبت می کنیم و با ابزارهای لازم در این رابطه جهت دستیابی سریع تر صحبت می کنیم🎯

جلسه 3: مهم ترین سوال در تکنیک تبسم که باعث پاکسازی عمیق می شود

سرفصل های این جلسه:

🔰 پرسش کوانتومی در اجرای بهتر تکنیک تبسم چیست؟

🔰 راز اثرگذاری بیشتر تکنیک تبسم

🔰 گشایش امور با انجام تکنیک تبسم برای کوچکترین کارها

🔰 تاثیر تکنیک تبسم بر رفتار و عادت های اشتباه

🔰 فوت های کوزه گری تکنیک تبسم چیست؟

🔰 کدگذاری تکنیک تبسم

🔰 قوی ترین حالت تکنیک تبسم

در جلسه سوم پاکسازی کوانتومی به مهم ترین سوالی می پردازیم که در چالش های زندگی بایستی برای آن جوابی بیابیم و سپس پاکسازی عمیق انجام دهیم تا نتایج شگفت انگیز بگیریم🎯

جلسه 4: افزایش میزان تاثیرگذاری بیشتر ما بر پدیده های اطراف مان

سرفصل های این جلسه:

🔰 سطوح مختلف یادگیری

🔰 تاثیر مسئولیت پذیری در تکنیک تبسم

🔰 رابطه درهم‌تنیدگی با اثرگذاری بر پدیده های این عالم

🔰 چگونه بدون ابتلا به درد و رنج دیگران، برای آنها تبسم کنیم؟

🔰 4 مرحله درمانگری به شیوه پراناهیلینگ

🔰 شباهت تکنیک تبسم با پراناهیلینگ

🔰 میانه روی در انجام تکنیک ها

در جلسه چهارم پاکسازی کوانتومی خواهیم آموخت که چگونه میزان اثرگذاری ما بر پدیدهای این عالم می تواند بیشتر شود و اینگونه میزان مسئولیت پذیری مان افزایش خواهد یافت🎯

جلسه 5: افزایش قدرت انرژی جمعی و جمله نهایی تکنیک دکتر جوویتالی

سرفصل های این جلسه:

🔰 یاد دادن تکنیک ها به دیگران برای جذب اتفاقات شگفت انگیز

🔰 پاکسازی فقر جامعه

🔰 تاثیر استغفار جمعی

🔰 خوشنودی خداوند از استغفار بندگان

🔰 معرفی کتاب “استغفار راه رهایی از تنگناها” از حجت‌الاسلام فرحزاد

🔰 اثرات گناهان جمعی بر جامعه

🔰 معرفی کتاب “عبارت پنجم” از جو ویتالی

در جلسه پنجم پاکسازی کوانتومی به آخرین عبارت دکتر جو ویتالی بعنوان عبارت پنجم پاکسازی می پردازیم و به مواردی که می بایست عاقلانه تر بسنجیم و انجامش دهیم می پردازیم🎯

جلسه 6: چگونه می توان با یک ساعت انرژیکی درونی پاکسازی کرد؟

سرفصل های این جلسه:

🔰 تکنیک ساعت انرژیکی

🔰 استفاده از پرانای رنگی برای پاکسازی عوامل منفی

🔰 ابزار اتوماتیک برای پاکسازی و ارسال ارتعاشات عالی به جهان هستی

🔰 نحوه برنامه دادن به عقربه های ساعت انرژیکی

🔰 شارژ باطری ساعت انرژیکی

🔰 چگونه با تکنیک ساعت انرژیکی در لحظه حال زندگی کنیم؟

در این فایل آموزشی یک ساعت تخیلی و انرژیکی درون خود می سازیم که باحرکت عقربه های آن به شیوه ای که می آموزیم پاکسازی بسیار قوی تری انجام خواهیم داد و به هر یک از عقربه های ساعت انرژیکی خود برنامه دهیم و با فرکانس پراناهای رنگی عملکرد این ساعت را قوی تر نماییم🎯

جلسه 7: چگونه لوح فشرده زندگی خود را با ساعت پاکسازی کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰 5 استفاده از کاربردی از تکنیک ساعت انرژیکی

🔰 چگونه با تکنیک ساعت انرژیکی ارتعاشات خود به جهان هستی را عالی کنیم؟

🔰 توصیه مهم: احساس کنونی خود را جدی بگیرید چرا که…

🔰 پاکسازی افکار منفی با ساعت انرژیکی

🔰 3 عمل مهم که باعث رسیدن به احساس عالی می‌شود

🔰 چگونه با ساعت انرژیکی به اهداف خود برسیم؟

🔰 چگونه از حسرت های گذشته و نگرانی های آینده رها شویم؟

در این فایل می آموزیم که چگونه برای پاکسازی احساسات و موارد منفی زندگی مان و نیز رسیدن به خواسته هایمان از انرژی قوی ساعت انرژیکی خود استفاده کنیم🎯

جلسه 8: چگونه با پاکسازی درون، اخلاق بد دیگران را پاک کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰 استفاده عملی از تکنیک تبسم برای رفتار بد دیگران

🔰 خلاصه تکنیک تبسم

🔰 راز 100 برابر شدن سرعت تکنیک تبسم

🔰 نقش پاکسازی درونی، بر پدیده های این عالم

🔰دو احساسی که باید حین انجام تکنیک تبسم داشته باشیم؟

🔰 تمثیل دنیای وارونه

در این فایل می آموزیم که چگونه برای رفتارهای اشتباه اطرافیان و عزیزانمان پاکسازی انجام دهیم و از این پس دست از نصیحت بی تاثیر اطرافیان خود بر داریم و با پاکسازی خودمان خطای دیگران را اصلاح نماییم🎯

جلسه 9: چگونه غلط های املایی خود و عزیزانمان را پاک کنیم؟!

سرفصل های این جلسه:

🔰 چگونه والدین، فرصت رشد و شکوفایی را از فرزندشان می‌گیرند؟

🔰 جمله مادر ادیسون به فرزندش که او را نابغه کرد

🔰 ذهن ما باغچه است گل در آن باید کاشت

🔰 چگونه کدهای غلط را در فرزندمان بارگزاری می‌کنیم؟

🔰 چگونه از تکنیک تبسم برای املای غلط فرزندان خود استفاده کنیم؟

چگونه همه ما در زندگی به نوعی درحال نوشتن املای خود هستیم و چقدر هم گیر میدیم به غلط نوشتن املای خود و عزیزانمان و اینگونه از اصل معنی دور افتادیم💯

(نکته قابل اصلاح اینکه بنده در جلسه غلط املایی داستان ادیسون را به اشتباه داستان انیشتین می گویم که اصلاح می کنم این خطای گفتاری را و البته که مفهوم همان است و اصل موضوع تغییر نمی کند)

جلسه 10 : چگونه با دستان خلاق خود به اهداف مان انرژی بدهیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰بعد نرم افزاری و سخت افزاری وجود انسان

🔰تکنیک دستان خلاق

🔰چگونه با تکانه قوی، سرعت رسیدن به خواسته هایمان را افزایش دهیم؟

🔰چگونه فروش خود را با تکنیک دستان خلاق بیشتر کنیم؟

🔰چگونه بیشترین ارتعاش را به جهان هستی ارسال کنیم؟

در این فایل می آموزیم که چگونه با انرژی دستان خود می توان ارتعاش مثبت و یک انرژی خلق کننده عظیم را برای اهداف و آرزوهای مان به جهان هستی ارسال کنیم💯

جلسه 11: چگونه می توان به قدرت قانون جذب سرعت بیشتری دهیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰پروسه عالی قانون جذب در 3 مرحله

🔰راز مستحاب الدعوه بودن از زبان امام صادق (ع)

🔰تاثیر مراقبه ذهنی و ارتعاش مثبت در قانون جذب

🔰قانون رهایی

🔰چرا قانون جذب زده می‌شویم؟

🔰قانون جذب از بُعد معنوی

در این فایل خواهیم دید که چگونه میتوان پروسه قانون جذب برای رسیدن به اهداف مان را قوی تر و سریع تر کنیم و فرمول بسیار عالی این قانون را درک می کنیم💯

جلسه 12: چگونه قبل از خواب برای اهداف خود انرژی بفرستیم؟!

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک رویای رنگی

🔰هفت حوزه هدف

🔰چگونه با تکنیک رویای رنگی به رسالت خود برسیم؟

🔰کدگذاری تکنیک رویای رنگی

🔰چگونه از رویای رنگی برای رسیدن به آرامش استفاده کنیم؟

چگونگی ارسال ارتعاش مثبت قبل از خواب را در آموزش رویای رنگی بیاموزیم و از فرصت قبل از خواب برای دسترسی سریعتر به تمام اهداف در زندگی بهره مند شویم💯

جلسه 13: چرا برای جذب موفقیت بایستی حسادت را پاکسازی کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰پاکسازی یکی از زذایل اخلاقی

🔰اتفاقات انرژیکی بعد از حسادت ورزیدن

🔰اولین قدم برای پاکسازی حسادت

🔰تاثیر حسادت ورزیدن بر فرآیند موفقیت

🔰چگونه با تکنیک تبسم ، حسادت را پاکسازی کنیم؟

در این فایل آموزشی می آموزیم که چرا برای جذب فراوانی و ثروت حتماً باید حسادت را در خود پاکسازی کنیم؟ و چگونه می توانیم حسادت درونی را پاکسازی کنیم؟💯

جلسه 14: چگونه با قدرت کلام موفقیت خود را برنامه ریزی کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک برنامه ریزی کلامی

🔰تاثیر قدرت کلام بر پاکسازی عوامل منفی

🔰3 اثر مهم انجام تکنیک برنامه ریزی کلامی

🔰چگونه از تکنیک برنامه ریزی کلامی در جهت افزایش اعتماد به نفس استفاده کنیم؟

🔰چگونه با دید معنوی، تکنیک برنامه ریزی کلامی را انجام دهیم؟

دراین فایل برنامه ریزی کلامی مثبت را می آموزیم که با آن ضمیرناخودآگاه خود را از برنامه های غلط پاکسازی کرده و نیز برنامه مثبت را به هستی می فرستیم💯

جلسه 15: چگونه جادوی سفید را به یک عادت روزانه تبدیل کنیم ؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تعمیم تکنیک جادوی سپید

🔰شرایط انتقاد تاثیرگذار و نقد سازنده چیست؟

🔰تمرین 40 روزه برای جذب اتفاقات عالی

🔰چگونه جاذب خوبی ها شویم؟

🔰چرا باید دست از غر زدن برداریم؟

🔰چگونه رفتارهای صحیح را به عادت تبدیل کنیم؟

در این فایل شیوه صحیح پاکسازی عیب و نقد سازنده را می آموزیم و اینکه با یک تمرین 40روزه بسیار عالی زندگی خود را مسیر جادوی سفید برنامه ریزی می کنیم💯

جلسه 16: چگونه از جادوی سفید کلامی برای موفقیت بهره بگیریم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰جادوی سفید کلامی

🔰چگونه با جادوی سفید کلامی جوان بمانیم؟

🔰کلام تو عصای معجزه گر توست

🔰تاثیر زخم زبان روی زندگی خودمان و اطرافیان

🔰چگونه از طریق کلام مان به دیگران انرژی مثبت دهیم؟

🔰چگونه با جهان هستی هم راستا شویم و به اهداف خود برسیم؟

علاوه بر جادوی سفید انرژیکی درونی ، می توان از جادوی سفید کلامی هم نتایج زیادی را برای خود ایجاد نماییم. در این آموزش ترکیب هر دو نوع را می آموزیم💯

جلسه 17: چگونه با ذخیره باطری انرژیکی درون خود پاکسازی کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک باتری انرژیکی

🔰چگونه شیطان از گذشته ما علیه خود ما استفاده می‌کند و سه ابزار مقابله با آن

🔰چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم؟

🔰چگونه از خاطرات مثبت گذشته انرژی بگیریم؟

🔰استفاده از تکنیک شرطی سازی در جهت رسیدن به حال خوب

در این فایل آموزشی می آموزیم که چگونه در وجودمان یک باطری انرژیکی بسازیم که در زمانهای لازم در زندگی بتوانیم خودمان را سریعا شاد و پر انرژی  کنیم💯

جلسه 18: چگونه با نور سفید معنوی معجزه های بزرگ خلق نماییم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک نور سپید معنوی

🔰چگونه سطح ارتعاشات خود به جهان هستی را تلطیف کنیم؟

🔰چگونه با تکنیک نور سپید معنوی به سلامتی برسیم؟

🔰انرژی نور سفید و معجزات آن

🔰چگونه ترسها و افکار منفی خود را پاکسازی کنیم؟

🔰چگونه از رنجش ها و کینه ها رهایی پیدا کنیم؟

اگر می خواهیم اکثر درهای بسته به روی ما باز شوند و در مسیر شفای زندگی خود و دیگران قرار بگیریم از جادوی تکنیک نور سفید معنوی و الهی بهره مند شویم💯

جلسه 19: چگونه یک میدان انرژی مثبت و محافظ برای خودمان ایجاد کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تعمیم تکنیک نور سپید معنوی

🔰چگونه با پاکسازی درون، اتفاقات عالی را رقم بزنیم؟

🔰تاثیر انرژی اطرافیان روی ما

🔰در مواجه با افرادی که سطح انرژی پایینی دارند چه کاری باید انجام دهیم؟

🔰سوپر تکنیک جادوی سپید

🔰چگونه با ساخت میدان انرژی، از خودمان محافظت کنیم؟

🔰چگونه حال خود و اطرافیان مان را خوب کنیم؟

در جلسه آخر پاکسازی کوانتومی مقدماتی به تکنیک بسیار قوی انرژیکی می پردازیم که مربوط به برنامه ریزی میدان های انرژی مثبت  وجود ما و دیگران است و این تکنیک را همیشه انجام بدهیم تا در نتیجه در زندگی مان، سراسر خیر و برکت ارسال  و دریافت نماییم💯

ضمانت برگشت وجه

ضمانت برگشت وجه

اینجانب محمد افلاکی مدیر این سایت و مدرس دوره پاکسازی کوانتومی طی این نوشته متعهد می شوم که کلیه ی محصولات و خدمات آموزشی سایت ما دارای گارانتی برگشت پول به صورت مادام العمر می باشد و در صورت عدم رضایت مشتری پس از دریافت فایل آخر هر دوره ، وجه پرداختی شما بدون کسر مبلغی به شما عزیزان باز گردانده خواهد شد ما به محصولات و خدمات آموزشی خود ایمان داریم و به مشتریان خود نیز هم بی نهایت اعتماد داریم و هدف ما جلب رضایت شماست.

تمامی این تکنیک ها به خاطر اینکه معنوی و انرژیکی هستند در روابط روزانه با افراد بزرگسال هم کاربردی هستند و محدودیت سنی برای استفاده از این دوره وجود ندارد

مدرس: محمد افلاکی

محمد افلاکی بنی هستم. دانشجوی ممتاز روانشناسی دانشگاه قرآن و حدیث ، مربی بین المللی خنده ، مربی بین المللی ان ال پی از آکادمی پرفسور عمرائی ( آلمان ) ، مربی مهارتهای زندگی ( مخصوص روانشناسان ) زیر نظر وزارت علوم و قابل استعلام با کد سریال معتبر و دارای مدارک معتبر دیگر زیر نظر وزارت علوم و سایر مدارک از مراکز معتبر خارجی و داخلی

غیر قابل خرید

2,700,000 تومان

غیر قابل خرید

86 دیدگاه برای دوره پاکسازی کوانتومی مقدماتی

 1. صدیقه جعفرزاده

  جعفرزاده:
  سلام استاد گرامی سلام به قلب پاک و پراز عشق و انرژی شما تقریبا ۷سال میشه که با شما آشنا شدم دوره های مقدماتی و پیشرفته رو خریدم و استفاده میکنم خیلی عالی و بی‌نظیر هستید انشاالله قصد دارم بزودی دوره فوق پیشرفته رو هم خریداری کنم به یاری خداوند متعال.
  هر روز پاکسازی گروهی انجام میدم وشده جزئ روتین صبح گاهی من. از این که خداوند شما رو در مسیر زندگی من قرار داده شکر گزارهستم بینهایت ممنونم خدایا شکرت سپاسگزارم از تو ممنونم 🤲
  من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق انشاالله خداوند شما رو در مسیری که هستید موفق بدارد در آخر از خداوند متعال میخواهم که روح مادر گرامی شما رو با اولیا و انبیاء الهی محشور فرماید امین🤲

  از شما پشتیبان گرامی هم که لطف میکنید و صبورانه پاسخگو هستید ممنونم انشاالله خداوند به شما جزای خیر عنایت بفرماید 🤲

 2. فاطمه طهماسبی

  بنده یک خانم خانه دار هستم که اوایل ماه مبارک رمضان درست اون روزهایی که از شدت فشار کلی مشکل هم خودم هم همسرم به تمام معنا له میشدیم و با همه ایمان و تقوایی که داشتم فقط میگفتم یه معجزه میتونه مارو نجات بده واون معجزه آشنا شدن با کانال شما بود. از جمله مشکلات من بیکارشدن همسرم درست بعداز ۲۹ سال سابقه کاری و پیدا نکردن کار باوجود اون همه تجربه و آشنای کاری بود که دیگه منو ناامید کرده بود . من خودم از نوجوانی با دین و قران اشنا بودم و درهمین زمینه هم درس خوندم ولی به حق میتونم بگم تلفیق دین و قران با امور زندگیمون به زبان خیلی ساده تا حالا از کسی ندیده بودم ونشنیده بودم. تمرینات اقای افلاکی مثل معجزه تبسم ، دستان خلاق، جادوی سفید و دست کشیدن از جادوی سیاه و بخصوص ساعت انرژیکی و سپردن همه چیز از ته قلب به خداوند، برای من خیلی نتیجه بخش بود البته من سعی کردم همه رو انجام بدم . این روهم بگم من چندروزی هست که تازه دارم نتایج رو میبینم ، بجز آرامشی که ازهمون اوایل بدست اوردم ، چندروزیه که همسرم بعد از ده ماه بیکاری بخواست خداوند صاحب کار عالی شده و خیلی مهمتر از اون اینکه بعداز پنجاه و خورده ای سال که از عمرش میره و برای من اصلا قابل تصور نبود مشغول نماز خوندن شده و مرتب نمازش رو میخونه و امیدوارم که ایمانش کامل و کاملتر بشه والبته هنوز مشکلات مالی مون هست ولی مطمئنم اونا هم با صبر و سپردن بخدا حل میشن .من تازه وارد دوره پیشرفته شدم .
  از خداوند برای همه مردم جهان بخصوص مردم کشورم آگاهی به حقایق شناختی وجود خودشون و خداوند رو میخام. و البته عاقبت بخیری
  از خداوند خیلی شاکرم و بعد از اقای افلاکی که بحق باید گفت استاد افلاکی و تیم شون بی نهایت تشکر میکنم که با یک زبان ساده و قابل فهم و البته که از دل پاکشون صحبت میکنند که اینگونه به دل مینشینه ، مارو خیلی ساده و زیبا به خدا نزدیکتر کردند .

 3. امنه سالاری

  با عرض سلام و خدا قوت به شما استاد بزرگوار و گرامی آقای افلاکی و پشتیبان عزیزم ابتدا تشکر می‌کنم بابت تمامی آموزشهای مفید شما در کانال رایگان معجزه تبسم ودوره مقدماتی شما واقعاً معجزه می‌کنه من به آرامشی که رسیدم مدیون شما استاد گرامی هستم قبل آشنا شدن با کانال تون همیشه نگران وپر از استرس و اظطراب برای فردای نیومده بچه‌ها بودم چالشی که برام دو ساله پیش به واسطه پسر بزرگم برای مهربونی و اعتماد کردن پیش از حدش به آدمها براش پیش اومد و گرفتار شدنش و غصه دار کردن کل خانواده شدواینکه هر روزم گریه وزاری به درگاه خداوند متعال بود چله ها و دعاها و نذر و نیاز هایم نتونستم خودم رو جمع و جور کنم با گوش دادن به فایل های شما وانجام تکنیک های شماست که به این آرامش حال رسیدم ویقین پیدا کردم خدای مهربونم همین نزدیکی ماست ومیتونست این پیشامد بدتر از این باشه چشم منو به الطاف الهی باز کردید دیگه نگران نیستم و با ذکر تبسم همه چیز رو بخودش سپردم وخودم رو رها کردم و جالب اینکه داره کم کم حال همه افراد خانوادم خوب میشه واین خیلی عالیست فقط میتونم بگم خدا خیر دوعالم رو به شما ونسل تون عطا کنه و همیشه سلامت و تندرست باشید و خوشحالم که دوره مقدماتی رو گذروندم وحتما در آینده دوره پیشرفته تون رو هم شرکت خواهم کرد ممنون از شما استاد عزیز

 4. آذر عباسی راد

  با سلام و عرض خداقوت خدمت استاد ارجمند و تیم خوبشون
  من ۴۵ سال دارم از پیش از عید که خیلی اتفاقی فایلهای رایگان استاد رو دیدم و بعد خوندن کتاب محدوده صفر مدل و دیدگاهم نسبت به نحوه شناخت و احساس حضور خداوند در نزدیک و درون خودم کاملا عوض شد چند نمونه معجزه هم با تکنیک های استاد داشتم که برام جالبترش میکرد الحمدلله تونستم دوره مقدماتی رو بخرم و فایلها رو کامل دیدم و دارم یکی یکی اجراشون میکنم ان شاالله بعد از اینکه تونستم اجراشون کنم مرحله تکمیلی رو خرید خواهم کرد از خداوند سرفرازی و طول عمر باعزت رو برای استاد و خانواده محترمشون و تیم کاریشون خواستارم .اجرکم عندالله

 5. سعیده سجادی

  با عرض سلام وادب خدمت آقای افلاکی وپشتیبان محترم خدا را هزاران بار شکر که شمارو در مسیر زندگی من قرار داده مرا به آرامش وآغوش گرم خدا رساندیداین دوره ها خیلی خیلی عالی هستند فقط کافی باور کنید وبا تمام وجود انجام بدید خدا خیرتون بده آقای افلاکی التماس دعا

 6. سمیرا فتاحیان

  سلام ودرود بر استاد افلاکی بزرگواردوره تبسم فوق العاده بود،من دوره مقدماتی را هم تهیه کردم تا امروز چهارده فایل را گوش دادم وبار دوم یادداشت میکنم همه عالی وبی نظیر هستند خدارا شکر با تکنیک تبسم پول وبرکت و فراوانی در زندگیم هر لحظه جاری ست ،احساس آرامش وشادی دارم،هدف هایم را نوشتم وهرروز برایشان تبسم میکنم مطمئنم که خداوند بخشنده مهربانم به وقتش همه را برآورده میکند،ازاستادعزیزم بسیاااااارسپاسگزار و ممنونم وازخداوند برایشان شادی،سلامتی و موفقیت های هر چه بیشتر و بالاتر را طلب میکنم 🌹🌹🌹

 7. گشتاسبی

  سلام من کاربر دوره مقدماتی هستم چند ماهه خریدم انجام دادم تکنیکهارو فوق العاده اس الان به آرامشی رسیدم که هیچ وقت تو زندگیم نداشتم معجزه دیدم از این تکنیک‌ها مطمئنم معجزه های بیشتری هم میبینم اما الان مهمترین حس که آرامش هست رو دارم و خدارو واقعا شکر میکنم برای اشنایی با کانال آقای افلاکی واقعا معجزه بودن توی زندگیم که خدا سر راهم گذاشت

 8. مریم پازکی

  سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیز و فرشته مهربونم
  من از وقتی وارد دوره رایگان تبسم شدم هر لحظه من با معجزه میگذره.یه معجزه مهم و اساسی اینکه یه بیماری من که 38سال باهاش مواجه بودم با انجام تبسم شفا پیدا کردم و راه شفا این بیماری برام باز شدو سجده شکر بجا آوردم خدایا شکرت واقعا هنوز تو این معجزه الهی متعجبم واقعا دلت فکرت به عشق الله باشه همه ناممکن ها برامون ممکن میشه

 9. مرضیه شعبانی

  سلام و عرض ادب من دوره رایگان رو استفاده کردم و خیلی خیلی راضی بودم بخاطر همین تصمیم گرفتم دوره مقدماتی رو خرید کنم
  بسیار ممنونم از اموزش های عالی تون

 10. زهرا عبدلی

  سلام آقای افلاکی عزیز فقط میتونم بگم الهی که بهتریین ها دردنیا وآخرت داشته باشی که حال دلمون. خوب کردی آمین

 11. مریم حق شناس

  سلام خدمت آقای افلاکی بزرگوار
  بسیار ممنون بابت محتواهای عالی که ارائه دادید من تقریبا یک ماه هست با شما آشنا شدم خیلی عالی و روان و ساده مفاهیم را آموزش می‌دید.یه آرزو دارم دوست دارم به شهر ماتشریف بیارید و برای مردم شه م صحبت کنبد کاش بشه
  خدا خیرتون بده

 12. جمیله دهقان

  با سلام
  من واقعا دوباره متولد شدم
  من دارم ارامش میگیرم
  امیدوارم خداوند به اقای افلاکی عزیز
  سلامتی بده
  سپاس 🙏🌹

 13. مائده سادات طباطبایی

  سلام و خدا قوتی به جناب استاد و تیم محترمشون ،من چندین ماه در کانالشون در ایتا نمی دونم چه طوری وارد شده بودم ،دوره ی معجزه ی تبسم را شرکت کردم و درهمون دوره معجزات برام رقم خورد،تصمیم گرفتم دوره مقدماتی را تهیه کنم ولی درآن بازه بازم معجزه شد وتوانستم خریداری کنم والان درحال گوش دادن هستم ولحظه به لحظه لذت می برم

 14. محمود شریفیان

  خیلی خیلی عالیه مرسی آقای افلاکی انشالله خدا کمکم کند دورها را بتونم خریداری کنم مرسی سپاسگزارم

 15. زبیده حسینی نیا

  سلام استاد دوره تبسم رایگان شما عالی بود این دوسه روز که ناخواسته با کانال شما اشناشدم معجزه هایی رو دیدم اتفاق هایی رو دیدم بدون تردید امروز دوره پیشرفته شما رو خریدم انشالله که دوستان بیشتری بتونن این باور رو داشته باشن ودوره ها رو تهیه کنن

 16. نعیمه نایب مهدی آبادی

  سلام خداوند خیر دنیا و آخرت بهتون بده، الهی عاقبت بخیر بشین و دست به خاکستر بزنید طلا بشه هرچی از خدا میخوای بهتون بده💎💎🙏🙏❤️❤️

 17. فرزانه نصرالهی

  من واقعا نمیدونم چطوری از استاد افلاکی تشکر کنم واقعا فامیلی تون برازنده شماست شما از افلاکیان هستین و نوری به زندگی من بخشیدید که غیرممکن بود تجربش کنم معجزات بی نظیری دیدم

 18. سیده اعظم صادقی

  سلام اقای افلاکی من بارش برکت وثروت وارامش رو تجربه کردم واموزه هاتون بسیارکارامده
  خداحفطتون کنه

 19. شهناز صالحی

  سبام ودرود واحترام من از دوره رایگان معجزه تبسم استفاده کردم خدایی از زمانی که به فایلهای شما گوش کردم یک اآرامش خاصی در من ایجاد شده که حتی فرزندان وهمسرم هم متوجه این مسئله شده اند امروز دوره مقدماتی را خریدم وتمام قسمت ها را دانلود کردم پیشاپیش از تمام اعضای گروه سایت راز بخصوص آقای افلاکی تشکرمی می کنم خداوند جزای خیر به همه شما عطا کند.

 20. رویا خصالی

  از خدواند برات طلب خیر و برکت و موفقیت بیشتر از این دارم آقای محمدافلاکی الهی دست به خاک بزنی طلا بشه برات که انقد کلامت لحن صدات آرامش داره و گیراست🤲

 21. هاجر اسدخانی

  خدا قوت می گم به استاد افلاکی عزیز
  ان شا الله در هر دو جهان خوشبخت و سعادتمند بشید
  من دوره رایگان و بعدش دوره مقدماتی پاکسازی رو تهیه کردم و نتیجه های غیر قابل باوری گرفتم به لطف خداوند و اموزش بی نقص شما استاد ارزشمند
  ان شا الله همیشه سالم موفق شاد و عاشق باشید

 22. زهرا ابراهیم زاده

  سلام خدمت استاد گرامی
  من از کاربران مقدماتی و پیشرفته ام
  باید بگم
  قبل از این دوره‌ها زندگی رو بر خودم و اطرافیان ام سخت کرده بودم ولی الان واقعا آروم هستم من این رو به شما مدیون ام استاد

 23. معصومه طالبی

  سلام برادر بزرگوار
  امیدوارم که خداوند متعال خیر دنیا و آخرت رو نصیبتون بکنه ممنونم از زحمات شما.
  شما واقعاً یکی از الطاف الهی برای بندگانش هستید .
  اجرتون با الله ان شاالله و التماس دعای فرج مولا

 24. زهرا تاج آبادی

  سلام وعرض ادب
  یکی از بهترین دوره هایی که باعث تغییرو تحول درون وجود ما انسانها میشه همین پاکسازی کوانتومی هست و از لحاظ معنوی ارزش بسیار بالایی داره.. خدا خیر دو دنیا به آقای افلاکی عزیز و تیم همیشه فعالشون بده که بانی این امر خیر وارزشمند شدن… چندوقتی ازش غافل بودم ولی لطف خدا شامل حالم بود که دوباره جذبش شدم… الهی شکر

 25. مریم سلیمی

  با سلام و احترام به شما جناب آقای افلاکی.شما تاثیر کلام عجیبی دارین.و این موهبتی است از جانب خدا.خدا خیرتون بده که ما را آگاه فرمودین.برای من که آموزشهای شما همه جوره خیر بود هم معنوی و هم مادی.

 26. لیلا نورمحمدی

  سلام و خدا قوت خدمت استاد گرامی آقای افلاکی ، شما یک فرشته ی نجات هستید ، من با دوره های معجزه ی تبسم به ی آرامش و شادی معنوی رسیدم که با هیچ چیز عوضش نمی کنم ، استاد عزیز الهی که برای سرزمین مان بمانید و خدا بهتون خبر دائم عطا کنه
  من تازه دوره مقدماتی را خریدم و فعلا کامل گوش ندادم ،من سرشار از انرژی مثبت هستم خدایا شکرت

 27. مجتبی رحیمی

  سلام باعرض سلام و خسته نباشید من تا فایل ششم و هفتم دوره مقدماتی پیش رفتم واقعا عالیه خدا خیرتون بده ،،🙏🌹

 28. محبوبه صداقت

  سلام ودرود …من کاربر دوره مقدماتی ‌و پیشرفته هستم
  دوره ها خیلی عالی هستن تشکر از شما برادر افلاکی وگروه همراهشون بسیار ارامش گرفتم وبه خدا نزدیکترشدم فقط میتونم بگم هر چه که خوبان دارند رو یجا خدا نصیبتون کنه🙏🙏

 29. لیلا عزیزی

  سلام و عرض ادب خدمت آقای افلاکی و پشتیبان عزیزم همیشه یاری ام کرده و ب تک تک سوالاتم جواب داده من از وقتی ک دوره رو تهیه کردم حالم خیلی خوب شده ب خصوص از نور سفید خیلی نتایج دیدم

 30. فاطمه ردایی

  سلام وادب استاد عزیزم ان شاالله خداوند خیر دنیا وآخرت نصیبتون کند 💐💐💐

 31. بتول علیزاده

  سلام خداخیرتون بده این دوره هاتون خیلی خیلی عالی هستن من وقتی دوره مقدماتی رو تا نصفه گوش دادم وبه نسبت عمل کردم خدایک کاری روجلوراه من گذاشت که هم حالم خیلی خوب شد وهم پول ودرآمدی کسب کردم وخیلی حال دلم خوب شده امتیاز۵

 32. خ تاجبخش

  سلام خدایا فرج آقا امام زمان را نزدیک بفرما وبه رهبر عزیزامان ومردم ایران سلامتی عططا بفرما
  ازبرادر بزرگوارم آقای افلاکی وخانم عموزاده بی نهایت تشکر میکنم خدا خیرتون بده

 33. الهه ی آرزو حبیب زاده

  سلام خیلی خیلی خیلی عاااااالی بود
  الهی خیر ببینید
  دعا کنید برام ممنونم
  الهی نور الهی در وجودتون همیشه پرفروغ باشه 😊
  میلیارد ها تومن می ارزید این دوره
  میلیاردها برابر خدا بهتون برکتشو بده الهی

 34. مهرالسادات ابطحی

  باسلام احترام خیلی عالی بودوآرامش وحس خوب روبادوره مقدماتی برایم ب ارمغان آوردید۵۴۳۲۱

 35. نسا فلاح صیدآباد

  بسیار بسیار بسیار عالییییی خیلی خیلی خیلی آروم شدم تونستم نمازامو با عشق بخونم ثروت اصلی این دوره برای من حال خوب وشادی وجودم بود که خدارو شاکرم تونستم لاقل برای وجود خودم وبرای حال خوب خودم مبلغ ناچیزی خرج کنم ممنونم ازتون برادر افلاکی خدا خیر دنیا واخرتتونو بده

 36. اشرف زمانی

  سلام استاد عزیز خدا خیرتون بده من هر وقت این فایلها را گوش میدم یه انرژی پیدا می کنم که کوه رو میتونم جابجا کنم و از خمودگی و بی‌حالی درمیام و احساس بسیار خوبی پیدا می کنم به لطف خداوند که در شما متجلی شده و شما هم به ما این حس رو منتقل می کنید. خدا را شاکرم و امیدوارم توفیق روزافزون داشته باشید 🙏❤️

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

دانلود رایگان کتاب «در محدوده صفر»

نویسنده: دکتر جو ویتالی با مقدمه محمد افلاکی
دریافت کتاب
close-link
دوره های ما دارای گارانتی برگشت پول مادام العمر در صورت عدم رضایت است و زمان گارانتی هم پس از  9 ماه از خرید دوره فعال شده و شرط استفاده از گارانتی این است که در درجه اول تمام تکنیک ها را کاملا آموخته باشید و سپس آنها را در زندگی بکار گرفته باشید و اگر نتیجه ای حاصل نشد پس از راستی آزمایی شروط گارانتی مبلغ 2 برابر پولی که پرداخت کرده اید را به شما باز خواهیم گرداند زیرا ما به دوره خودمان ایمان داریم و باور داریم که نتیجه آن قطعی است و ضمن اینکه به برکت پول و رضایت مشتری هم به شدت معتقدیم💯
close-link