ترس از آینده و غمهای گذشته را چگونه می توانیم رها کنیم؟

همیشه شنیده ایم که باید در لحظه حال زندگی کنیم و دست از گذشته و آینده برداریم ولی شاید انجام این جمله کلیشه ای به این سادگی ها نباشد، در این کلیپ یک راه حل معنوی برای اینکه بتوانیم در لحظه حال باشیم و احساس شادی داشته باشیم را ارائه می نمایم که سبب ایجاد رخدادهای عالی در زندگی می شود و این قوی ترین راه حل های این مسئله مهم می باشد

کانال تلگرام: http://t.me/raaze4fasl

سایت: https://raze4fasl.com

ترس از آینده و غمهای گذشته را چگونه می توانیم رها کنیم؟
مشاهده ویدئو های بیشتر