• اگر می خواهید گزارش روزانه سطح انرژی ها خود را در برنامه تلگرام نیز، هر روز بصورت رایگان مشاهده کنید ؛ پس از عضویت در این سایت، نام کاربری خود را به روبات بیوریتم ما در تلگرام معرفی کنید.

  • آدرس رسمی روبات بیوریتم در تلگرام : 

    https://telegram.me/biorhythm_bot

    telegram-450x0224

    این روبات به کاربران سایت ما، گزارش بیوریتم را بصورت پیام روزانه، هر صبح ارسال می نماید.

 

اشتراک گذاری