دوره پاکسازی کوانتومی پیشرفته

(32 بررسی مشتری)

40 ساعت آموزش
40 جلسه آموزشی
دسترسی به‌محض ثبت‌نام
روش پشتیبانی: پاسخگویی در اسرع وقت
روش دریافت: مشاهده آنلاین
پیش نیاز: داشتن موبایل هوشمند یا کامپیوتر

دوره پاکسازی کوانتومی پیشرفته

همه ما از روزی بی حساب خداوند شنیده ایم و حتی در زندگی خیلی از مردم سرزمین خود دیده ایم که چگونه خدای مهربان روزی بی حسابش را برای این افراد سرازیر نموده است و این روزی بی حساب در آیات قرآن بارها تکرار شده است و سوال این است که آیا می توان به این روزی بی حساب دست یافت؟
پاسخ این سوال مهم در دوره پاکسازی کوانتومی پیشرفته در بخش پاکسازی فقر و جذب ثروت در طی جلسات مفصل و حرفه ای به شکلی عالی ارائه میشود.

این ویدئو معرفی فایلهای آخر دوره پیشرفته است که در حوزه جذب ثروت و پاکسازی فقر می باشد

توصیه میکنم حتما این کلیپ را مشاهده کن و تا فرصت داری برای تغییر زندگی مالی خودت قدمی بردار:

سرفصل های دوره پاکسازی کوانتومی پیشرفته

جلسه 1: دفترچه خاطرات گذشته زندگی مان و پاکسازی عالی برای امروز

جلسه 1 فایل صوتی

مدت زمان: 45 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 2: تاثیر پاکسازی خاطرات گذشته زندگی برای سعادت و خوشبختی امروز

جلسه 2 فایل صوتی

مدت زمان: 52 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 3: تبدیل سیگنال های منفی از گذشته و تبدیل افکار منفی به مثبت

جلسه 3 فایل صوتی

مدت زمان: 43 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 4: برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه با پاکسازی پیشرفته در تصاویر

جلسه 4 فایل صوتی

مدت زمان: 47 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 5: سوپر تکنیک تبدیل مس به طلای زندگی با شیوه های خاص و معنوی

جلسه 5 فایل صوتی

مدت زمان: 39 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 6: باورهای عجبیب درباره سلامتی و ذهن بی انتها و جسم پر دوام

جلسه 6 فایل صوتی

مدت زمان: 49 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 7: باورهای عجبیب درباره سلامتی و ذهن بی انتها و جسم پر دوام

جلسه 7 ویدئو

مدت زمان: 35 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 7 فایل صوتی

مدت زمان: 35 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 8: مقدمه ورود به سطح تکنیک قوی مشاهده گر متعالی چیست؟

جلسه 8 ویدئو

مدت زمان: 33 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 8 فایل صوتی

مدت زمان: 33 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 9: چگونه مشاهده گر متعالی تواتر افکار را کاهش می دهد؟

جلسه 9 ویدئو

مدت زمان: 30 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 9 فایل صوتی

مدت زمان: 30 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 10: چگونه با تکنیک مشاهده گر به منبع شادی خواهیم رسید؟

جلسه 10 ویدئو

مدت زمان: 39 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 10 فایل صوتی

مدت زمان: 39 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 11: چرا گاهی اثر مشاهده گر و آرامش آنرا احساس نمی کنیم؟

جلسه 11 ویدئو

مدت زمان: 40 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 11 فایل صوتی

مدت زمان: 40 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 12: چگونه با پرواز مشاهده گر به الهامات درونی دست یابیم؟

جلسه 12 ویدئو

مدت زمان: 41 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 12 فایل صوتی

مدت زمان: 41 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 13: چگونه با تعیین اهداف معنوی به هدفهای مادی هم برسیم؟

جلسه 13 ویدئو

مدت زمان: 42 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 13 فایل صوتی

مدت زمان: 42 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 14: چگونه با مشاهده گر متعالی به شناخت رسالت خود برسیم؟

جلسه 14 ویدئو

مدت زمان: 51 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 14 فایل صوتی

مدت زمان: 51 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 15: چگونه می توان به الهامات درونی بیشتری دست پیدا کرد؟

جلسه 15 ویدئو

مدت زمان: 43 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 15 فایل صوتی

مدت زمان: 43 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 16: چگونه در مسیر رسیدن به هدف از کائنات الهام بگیریم؟

جلسه 16 ویدئو

مدت زمان: 57 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 16 فایل صوتی

مدت زمان: 57 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 17: چگونه با تکنیک چهار عمل اصلی به خواسته هامون برسیم؟

جلسه 17 ویدئو

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 17 فایل صوتی

مدت زمان: 45 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 18: چگونه با فرکانس رنگها و مراقبه رنگی به هدفمان برسیم؟

جلسه 18 ویدئو

مدت زمان: 37 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 18 فایل صوتی

مدت زمان: 37 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 19: چگونه مسیر رسیدن به هدفهای بزرگمان را پاکسازی کنیم؟

جلسه 19 ویدئو

مدت زمان: 43 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 19 فایل صوتی

مدت زمان: 43 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 20: با چه ابزارهایی احساسات و افکار منفی خود را پاک کنیم؟

جلسه 20 ویدئو

مدت زمان: 47 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 20 فایل صوتی

مدت زمان: 47 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 21: چگونه میدان انرژی ما موفقیت های ما را تنظیم می کند؟

جلسه 21 ویدئو

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 21 فایل صوتی

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 22: چگونه میدان انرژی اطراف خودمان را برنامه ریزی کنیم؟

جلسه 22 ویدئو

مدت زمان: 40 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 22 فایل صوتی

مدت زمان: 40 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 23: چگونه با ساخت شخصیت کوانتومی جدید به اهدافمان برسیم؟

جلسه 23 ویدئو

مدت زمان: 34 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 23 فایل صوتی

مدت زمان: 34 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 24: چگونه سلامتی و تناسب اندام را انرژیکی ایجاد نماییم؟

جلسه 24 ویدئو

مدت زمان: 51 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 24 فایل صوتی

مدت زمان: 51 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 25: چگونه فرآیند بخشش را برای جذب فراوانی انجام بدهیم؟

جلسه 25 ویدئو

مدت زمان: 68 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 25 فایل صوتی

مدت زمان: 68 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 26: چگونه با پیگمالیون مثبت و رهایی نتیجه بیشتری بگیریم؟

جلسه 26 ویدئو

مدت زمان: 70 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 26 فایل صوتی

مدت زمان: 70 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 27: چگونه با رهایی دنیا می توان به دریافت بیشتری رسید؟

جلسه 27 ویدئو

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 27 فایل صوتی

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 28: چگونه پاکسازی ترس و استرسها ، لازمه جذب ثروت است ؟

جلسه 28 ویدئو

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 28 فایل صوتی

مدت زمان: 45 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 29: چگونه قانون 700 برابر روزی الهی را به جریان بندازیم؟

جلسه 29 ویدئو

مدت زمان: 34 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 29 فایل صوتی

مدت زمان: 34 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 30: چگونه با مشاهده گر متعالی به سمت جذب فراوانی برویم؟

جلسه 30 ویدئو

مدت زمان: 48 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 30 فایل صوتی

مدت زمان: 48 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 31: چگونه با نوشتن نامه سیاه به پاکسازی عمیق بپردازیم؟

جلسه 31 ویدئو

مدت زمان: 44 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 31 فایل صوتی

مدت زمان: 44 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 32: چگونه با داشتن بیم و امید ارتعاشات ثروت ایجاد میشود؟

جلسه 32 ویدئو

مدت زمان: 60 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 32 فایل صوتی

مدت زمان: 60 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 33: چگونه با طلب حلالیت از دیگران به ثروت نزدیک می شویم؟

جلسه 33 ویدئو

مدت زمان: 38 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 33 فایل صوتی

مدت زمان: 38 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 34: چگونه با تغییر باورهای کهنه قدیمی به فراوانی برسیم؟

جلسه 34 ویدئو

مدت زمان: 61 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 34 فایل صوتی

مدت زمان: 61 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 35: چگونه با ایجاد عادتهای ثروت ساز به فراوانی برسیم ؟

جلسه 35 ویدئو

مدت زمان: 60 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 35 فایل صوتی

مدت زمان: 60 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 36: چگونه با افزایش ظرفیت دورنی خود جاذب ثروت الهی شویم؟

جلسه 36 ویدئو

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 36 فایل صوتی

مدت زمان: 56 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 37: چگونه با قدرت جبر و اختیار می توانیم ثروتمند شویم؟

جلسه 37 ویدئو

مدت زمان: 61 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 37 فایل صوتی

مدت زمان: 61 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 38: چگونه می توانیم از روزی بی حساب خدا بهره مند شویم؟

جلسه 38 ویدئو

مدت زمان: 59 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 38 فایل صوتی

مدت زمان: 59 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 39: چگونه و با انجام کدام کارها می توانیم ثروتمند شویم؟

جلسه 39 ویدئو

مدت زمان: 82 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 39 فایل صوتی

مدت زمان: 82 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه 40: چگونه می توانیم مشکلات و مصائب را به خوبی حل کنیم؟

جلسه 40 ویدئو

مدت زمان: 72 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه 40 فایل صوتی

مدت زمان: 72 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

سرفصل های 40 جلسه دوره پیشرفته

جلسه 1: دفترچه خاطرات گذشته زندگی مان و پاکسازی عالی برای امروز

سرفصل های این جلسه:

🔰معرفی سرفصل های دوره پیشرفته

🔰تکنیک دفترچه خاطرات زندگی

🔰مبحث اتفاقات همزمان

🔰اهمیت پاکسازی منیت

در جلسه اول پاکسازی کوانتومی پیشرفته به تکنیک دفترچه خاطرات زندگی می پردازیم و می دانیم که نباید در گذشته زندگی کنیم و کاملا درست است ولی اگر اثر گذشته را بر زندگی امروزمان پاکسازی نکنیم، گذشته دست از سر ما بر نخواهد داشت🎯

جلسه 2: تاثیر پاکسازی خاطرات گذشته زندگی برای سعادت و خوشبختی امروز

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک خط زمان زندگی

🔰چگونه با نوشتن خاطرات گذشته، از افکار منفی رهایی یابیم؟

🔰خاطره حمله گرگ ها و اینهمانی آن در زندگی امروز ما

🔰چگونه با تکنیک تبسم، خاطرات منفی گذشته را پاکسازی کنیم؟

🔰تکنیک نوزده به علاوه یک

در جلسه دوم پاکسازی کوانتومی پیشرفته به تاثیرات عالی تکنیک دفترچه خاطرات زندگی مان می پردازیم  و نقش و لازمه این پاکسازی را دقیق تر درک خواهیم کرد و انشالله لوح سرنوشت مان را بدین شکل عمیقا  پاک خواهیم کرد و به سعادت می رسیم🎯

جلسه 3: تبدیل سیگنال های منفی از گذشته و تبدیل افکار منفی به مثبت

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک رهایی از تواتر افکار منفی

🔰چگونه حیله های شیطان را خنثی کنیم؟

🔰تکنیک عمل به ضد

🔰تکنیک فکرنویسی

🔰چگونه افکار منفی را به افکار مثبت و حال خوب تبدیل کنیم؟

در جلسه سوم پاکسازی کوانتومی پیشرفته خواهیم آموخت که چگونه با افکاری که یهویی به ذهن مان می رسد و ما را به گذشته های دور می برد، برخوردی صحیح نموده و از آنها بعنوان یک سیگنال مثبت جهت پاکسازی لوح سرنوشت زندگی مان بهره بگیریم تا به سمت سعادت دنیا و آخرت رهنمون شویم🎯

جلسه 4: برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه با پاکسازی پیشرفته در تصاویر

سرفصل های این جلسه:

🔰مبحث تصاویر ذهنی

🔰تاثیر تصاویر ذهنی بر باورهای ما

🔰یک تمرین مثبت آکاهانه

🔰چگونگی پاکسازی تصاویر ذهنی برای رسیدن به موفقیت

در جلسه چهارم پاکسازی کوانتومی پیشرفته با دنیای تصاویر ذهنی آشنا می شویم و اینکه این تصاویر چه نقش مهم در پدیده ها و رویدادهای زندگی ما دارند و نحوه پاکسازی این تصاویر برای دستیابی به سلامتی و ثروت و شادی را با یک تکنیک فوق پیشرفته خواهیم آموخت🎯

جلسه 5: سوپر تکنیک تبدیل مس به طلای زندگی با شیوه های خاص و معنوی

سرفصل های این جلسه:

🔰ادامه مبحث تصویرسازی ذهنی

🔰شرطی سازی تکنیک تصویر سازی ذهنی

🔰استفاده از تکنیک تصویرسازی ذهنی برای رسیدن به تناسب اندام

🔰تلفیق تکنیک تبسم با تکنیک تصویرسازی ذهنی

🔰چگونه از تکنیک تصویرسازی ذهنی برای رفع مشکلات مان استفاده کنیم؟

در جلسه پنجم پاکسازی کوانتومی پیشرفته در ادامه مبحث جلسه پنجم که بسیار مهم است روش معنوی دیگری را هم اضافه می کنیم که در نهایت به سوپر تکنیک کیماگری و تبدیل مادون به مافوق و نیز مسهای زندگی مان به طلای ناب خواهیم پرداخت🎯

جلسه 6: باورهای عجبیب درباره سلامتی و ذهن بی انتها  و جسم پر دوام

سرفصل های این جلسه:

🔰مبحث سلامتی و شفای کوانتومی

🔰باورهای محدود کننده در حوزه سلامتی

🔰معرفی کتاب بیولوژی باور از بروس لیپتون

🔰اهمیت درنظر گرفتن شعور بیماری در رسیدن به سلامتی

در جلسه ششم پاکسازی کوانتومی پیشرفته درباره باورهای محدود کننده  حوزه سلامتی خواهیم پرداخت و اینکه سلامتی بزرگترین نعمت ماست و لازم است برای حفظ آن از تمامی باورهای محدود کننده ذهنی خود در این رابطه آگاه شویم و به اندازه وسع مان این باورها را تغییر مثبت دهیم 💯

جلسه 7: چگونه شفای کوانتومی را با عشق ورزیدن مان فعال کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰ادامه مبحث شفای کوانتومی

🔰چگونگی فعال کردن سیستم خودشفادهی بدن

🔰تکنیک نوازش کردن و تشکر از اعضای بدن

🔰آزمایش شعور سلولی کلیو باکستر

🔰عشق، بزرگترین درمانگر

دراین فایل می آموزیم که عشق بزرگترین درمانگر در این جهان هستی است و ما براحتی می توانیم با عشق ورزیدن به خود شفای کوانتومی را دربدن خود جاری کنیم🎯

جلسه 8: مقدمه ورود به سطح تکنیک قوی مشاهده گر متعالی چیست؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک مشاهده گر متعالی

🔰چگونه ذهن و افکار خود را بهتر کنترل کنیم؟

🔰اولین قدم برای انجام تکنیک مشاهده گر متعالی

🔰فوائد انجام تکنیک مشاهده گر متعالی

در این فایل وارد آموزش بسیار عالی و کاربردی مشاهده گر متعالی می شویم و شاید به جرات بتوان گفت که یکی از بهترین آموزشهای دوره پاکسازی این تکنیک است🎯

جلسه 9: چگونه مشاهده گر متعالی تواتر افکار را کاهش می دهد؟

سرفصل های این جلسه:

🔰ادامه مبحث مشاهده گر متعالی

🔰اثر مشاهده گر بر پدیده های اطراف ما

🔰چگونه از ذهن خودمان علیه افکار زائد استفاده کنیم؟

🔰بررسی تکنیک مشاهده گر متعالی از دیدگاه کوانتومی

🔰چگونه از کثرت افکار به وحدت افکار برسیم؟

دراین فایل آموزشی خواهیم دید که چگونه تکنیک مشاهده گر متعالی فرآیند کاهش افکار پریشان را در ما ایجاد می کند و با نحوه عملکردعالی آن آشنا خواهیم شد🎯

جلسه 10: چگونه با تکنیک مشاهده گر به منبع شادی خواهیم رسید؟

سرفصل های این جلسه:

🔰نتایج استفاده از تکنیک مشاهده گر متعالی

🔰مثال‌هایی برای درک بهتر تکنیک مشاهده گر متعالی

🔰اصل این‌همانی در تکنیک مشاهده گر متعالی

🔰چگونه با استفاده از تکنیک مشاهده گر متعالی به شادی و آرامش برسیم؟

در این فایل به یکی از نتایج عالی تکنیک مشاهده گر متعالی اشاره می کنیم و این نتیجه یک شادی وصف ناشدنی است که در اثر مشاهده در وجود ما پدیدار می شود🎯

جلسه 11: چرا گاهی اثر مشاهده گر و آرامش آنرا احساس نمی کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰کدگذاری تکنیک مشاهده گر متعالی

🔰اصل تاخیر انرژی

🔰اهمیت ثابت قدم بودن در مبحث تجسم خلاق

🔰مشارطه، مراقبه و محاسبه اعمال روزانه

دراین فایل خواهیم دید که ما درمسیر مشاهده گر شدن بایست ثابت قدم باشیم و بدون در نظر گرفتن نتیجه به روش خود ادامه دهیم تا به آرامی نتایج ظاهر شوند🎯

جلسه 12: چگونه با پرواز مشاهده گر به الهامات درونی دست یابیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰مراقبه مشاهده گر متعالی

🔰چگونه با تکنیک مشاهده گر متعالی، سطح ارتعاشات خود به جهان هستی را عالی کنیم؟

🔰چگونه خواب های بد را پاکسازی کنیم؟

🔰چگونه راه حل های معنوی را از خواب هایمان دریافت کنیم؟

دراین فایل می آموزیم که چگونه با استفاده از مشاهده گر متعالی قبل از خواب می توان به سرزمین های دور سفر کرد و به منابع بیشتری از الهامات دست یافت🎯

جلسه 13: چگونه با تعیین اهداف معنوی به هدفهای مادی هم برسیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰اهمیت هدفگذاری صحیح

🔰موفقیت و معنویت از هم جدا نیستند

🔰چگونه با دیدگاه معنوی، قدرت جذب خود را چند برابر کنیم؟

🔰چگونه به اهداف خود بُعد معنوی بدهیم؟

در این فایل به نگرشی بسیار عالی درباره هدف گذاری در مسیر موفقیت خواهیم رسید که با توجه به آن انگیزه حرکت ما بیشتر می شود و هرگز نا امید نمی شویم🎯

جلسه 14: چگونه با مشاهده گر متعالی به شناخت رسالت خود برسیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰شناخت رسالت با تکنیک مشاهده گر متعالی

🔰تعیین هدف معنوی

🔰رسیدن به آرامش و ثروت، بعد از شناخت رسالت

🔰چگونه با من الهی، رسالت خود را پیدا کنیم؟

در این فایل آموزشی در می یابیم که تمام موفقیت های ما از جانب من الهی و خدای درون ماست و این که چگونه با مشاهده گر به موفقیت های بیشتری دست  یابیم🎯

جلسه 15: چگونه می توان به الهامات درونی بیشتری دست پیدا کرد؟

سرفصل های این جلسه:

🔰مبحث الهامات درونی

🔰باورهای غلط در مورد ثروت

🔰چگونه الهامات درونی را در وجودمان فعال کنیم؟

🔰چگونگی فعالسازی نیمکره راست و چپ

🔰عشق ورزیدن، کلید رسیدن به الهامات درونی

در این فایل بیشتر با فرکانس های الهامات دورنی و عملکرد نیم کره های مغز آشنا می شویم و سعی می کنیم در بهترین زمان ممکن دریافت های عالی داشته باشیم🎯

جلسه 16: چگونه در مسیر رسیدن به هدف از کائنات الهام بگیریم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰الهامات درونی و بیرونی

🔰راه های افزایش الهامات درونی

🔰اهمیت روزی حلال

🔰تنفس شکمی صحیح

🔰افزایش عملکرد به روش قهرمانان ورزشی

در این فایل آموزشی خواهیم دید که وقتی ما یک هدف قاطع و محکم داشته باشیم جهان هستی به ما کمک می کند و با الهامات درونی و بیرونی راه را نشان  می دهد🎯

جلسه 17: چگونه با تکنیک چهار عمل اصلی به خواسته هامون برسیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک 4 عمل اصلی

🔰مرور انواع مدل های تکنیک مشاهده گر متعالی

🔰آرامش، مقدمه ای بر رسیدن به موفقیت

🔰چگونه مسائل خود را به آسانی حل کنیم؟

🔰اهمیت نوشتن خواسته ها و اهداف

دراین فایل با تکنیک چهار عمل اصلی آشنا خواهیم شد که از این پس برای دستیابی به هر خواسته ای می توانیم از این پروسه چهار مرحله ای عالی استفاده کنیم🎯

جلسه 18: چگونه با فرکانس رنگها و مراقبه رنگی به هدفمان برسیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰ادامه مبحث تکنیک 4 عمل اصلی

🔰تکنیک مراقبه رنگی

🔰انواع فرکانس رنگها و خاصیت آنها

🔰استحاله نیروی جنسی

در این فایل آموزشی خواهیم دید که چگونه با فرکانس های پراناهای رنگی می توانیم قدرت تکنیک چهار عملی اصلی را چند برابر کرده تا به هدف های خود برسیم🎯

جلسه 19: چگونه مسیر رسیدن به هدفهای بزرگمان را پاکسازی کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰افزایش ظرفیت وجودی

🔰اهمیت صبر در رسیدن به موفقیت

🔰تبدیل بلا و مصیبت ها به نعمت

🔰استغفار 70 بندی امیرالمومنین علی علیه السلام

🔰استغفار، یکی از قوی ترین فرمول های موفقیت

در این فایل می آموزیم که برای رسیدن به هدف و خواسته های خود می بایست مسیر رسیدن را به شکلی عالی پاکسازی کنیم و در این راه حتما باید ثابت قدم باشیم🎯

جلسه 20: با چه ابزارهایی احساسات و افکار منفی خود را پاک کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک گفتگو با خداوند

🔰تکنیک سیاه چاله انرژیکی

🔰تکنیک وضو گرفتن

🔰طبیعت گردی، یکی از ابزارهای پاکسازی افکار منفی

🔰تکنیک پرهیز کردن

در این فایل می آموزیم که برای ارسال ارتعاشات مثبت به هستی بایست افکار و احساسات منفی خود را پاکسازی کنیم و ابزارهای قوی پاکسازی را بکار میگیریم🎯

جلسه 21: چگونه میدان انرژی ما موفقیت های ما را تنظیم می کند؟

سرفصل های این جلسه:

🔰مبحث میدان های شکل ساز انرژی

🔰مروری بر ابزارهای پاکسازی افکار منفی

🔰چگونه با صرف انرژی کمتر به اهداف خود برسیم؟

🔰تاثیر میدان های انرژی روی جسم و سلامتی ما

در این فایل با میدان شکل ساز انرژی آشنا می شویم و در خواهیم یافت که چگونه ارتعاشات این میدان انرژی بر موفقیت های امروز ما تاثیر بسیار زیادی دارند🎯

جلسه 22: چگونه میدان انرژی اطراف خودمان را برنامه ریزی کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰ادامه مبحث میدان های انرژی

🔰آزمایش قدرت قلب

🔰چگونه انرژی منفی اشیا دست دوم را پاکسازی کنیم؟

🔰نحوه فرمان دادن به میدان های انرژی

🔰اهمیت مراقبت از میدان های انرژی

🔰چگونه با برنامه دادن به میدان انرژی، راندمان خود را افزایش دهیم؟

در این فایل آموزشی یاد می گیریم که چه چیزهایی بر میدان و هاله انرژی ما تاثیر دارند و چگونه این میدان را به شکل عالی برای موفقیت برنامه ریزی کنیم🎯

جلسه 23: چگونه با ساخت شخصیت کوانتومی جدید به اهدافمان برسیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰ساخت شخصیت کوانتومی جدید

🔰معرفی کتاب شفای کوانتومی اثر دیپاک چوپرا

🔰چگونگی هجرت به شخصیت کوانتومی جدید

🔰اهمیت عادت های روزانه و سبک زندگی در رسیدن به موفقیت

🔰افزایش سطح ارتعاشات به جهان هستی با شخصیت کوانتومی جدید

در این فایل در می یابیم که علاوه بر میدان انرژی مثبت برای رسیدن به موفقیت ، بایست به شخصیت کوانتومی جدید خود با رفتارهای کاملا متفاوت تبدیل شویم🎯

جلسه 24: چگونه سلامتی و تناسب اندام را انرژیکی ایجاد نماییم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰رسیدن به سلامتی و تناسب اندام با میدان های انرژی

🔰تاثیر میدان های انرژی روی وقایع اطراف ما

🔰دریافت کننده ای عالی و بخشنده ای دست و دلباز باش

🔰تکنیک دستان شفابخش

🔰تبعیت جسم از میدان های انرژی

🔰تلقین، یکی از قدرت های اشرف مخلوقات

🔰چگونه با تکنیک شفای کوانتومی، جوان بمانیم؟

در این فایل آموزشی با موارد مختلف انرژیکی آشنا می شویم که می توان سلامتی ، اکسیر جوانی و تناسب اندام خود را در شعاع میدان و هاله خود ایجاد نماییم🎯

جلسه 25: چگونه فرآیند بخشش را برای جذب فراوانی انجام بدهیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰اهمیت بخشش برای رسیدن به موفقیت

🔰پاکسازی کینه ها و نفرت ها، لازمه رسیدن به سلامتی و ثروت

🔰معرفی کتاب شفای زندگی از لوئیز هی

🔰رابطه رنجش ها و باورهای محدود کننده

🔰تکنیک عالی برای بخشش دیگران

🔰کینه ها و نفرت ها، فرصتی برای پاکسازی منیت

در این فایل مهم یکی از بهترین آموزشهای دوره را با هم کار می کنیم و این آموزش ،فرآیند عالی بخشش است که سلامتی ، ثروت ، شادی و آرامش را ایجاد می کند🎯

جلسه 26: چگونه با پیگمالیون مثبت و رهایی نتیجه بیشتری بگیریم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰حلقه خودکامبخش پیگمالیون

🔰چگونه من الهی وجود خود را رشد دهیم؟

🔰چگونه از چرخه منفی پیگمالیون خارج شویم؟

🔰چگونه باورهای ثروت ساز را در وجود خود تقویت کنیم؟

🔰قانون رهایی

در این جلسه آموزشی برای نتیجه گیری از مباحث دوره به قانون رهایی و آزاد سازی انرژی می پردازیم و اینکه چگونه از چرخه های نادرست پیگمالیون بیرون برویم🎯

جلسه 27: چگونه با رهایی دنیا می توان به دریافت بیشتری رسید؟

سرفصل های این جلسه:

🔰چرا گاهی اوقات هر چه بیشتر تلاش می کنیم، کمتر به نتیجه می‌رسیم؟

🔰ویژگی های ثروت پاک

🔰تکنیک پذیرش نگرش های متضاد در کنار هم

🔰چگونه با رهایی دنیا به ثروت برسیم؟

در این فایل با نگرشهای بسیار متناقضی برای جذب ثروت آشنا خواهیم شد و به تعریفی از ثروت که در  این دوره هدف ماست خواهیم پرداخت که بسیار عالی می باشد🎯

جلسه 28: چگونه پاکسازی ترس و استرسها ، لازمه جذب ثروت است ؟

سرفصل های این جلسه:

🔰چگونه ارتعاشات ثروت ساز را به جهان هستی ارسال کنیم؟

🔰چگونه با تکنیک مشاهده گر، احساس بی پولی را پاکسازی کنیم؟

🔰ترس، یکی از بزرگترین عوامل در عدم جذب ثروت

🔰چگونه ترس های خود را پاکسازی کنیم؟

🔰چگونه با حرکت های معنوی، دستاوردهای مادی داشته باشیم؟

در این فایل خواهیم دید که بدترین نوع ارتعاش که فقر بیشتر را برای ما ایجاد می کند ترس های بی مورد  و استرس های ما در زندگی هستند که باید پاک شوند🎯

جلسه 29: چگونه قانون 700 برابر روزی الهی را به جریان بندازیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰فرمول 700 برابر روزی الهی

🔰چگونه فقر را از زندگی خود پاکسازی کنیم؟

🔰تاثیر انرژیکی قرض الحسنه دادن

🔰چگونه با بی نیازی ورزیدن، به ثروت برسیم؟

در این فایل آموزشی با یکی از مهم ترین معادلات هستی درباره جذب فراوانی و پاکسازی فقر آشنا می شویم که این قانون الهی راهگشایی عالی به سوی ثروت است🎯

جلسه 30: چگونه با مشاهده گر متعالی به سمت جذب فراوانی برویم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰چگونه از تکنیک مشاهده گر در جهت جذب ثروت استفاده کنیم؟

🔰رسیدن به صفات برتر برای جذب فراوانی

🔰ساخت میدان شکل ساز عشق ورزیدن، برای رسیدن به ثروت

🔰چگونه به مقام الهی خود دست پیدا کنیم؟

🔰تکنیک گفتگوی درونی معنوی

در این فایل آموزشی از تکنیک بسیار قوی مشاهده گر برای ایجاد ارتعاشات ثروت ساز بهره مند می شویم و اینکه مشاوره به خود را با این تکنیک تمرین می کنیم🎯

جلسه 31: چگونه با نوشتن نامه سیاه به پاکسازی عمیق بپردازیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک توبه عمیق

🔰نوشتن نامه اعمال سیاه

🔰چگونه با دوست داشتن خودمان، جاذب فراوانی ها باشیم؟

🔰چگونه با اعمال خیر، بدی های خود را پاکسازی کنیم؟

🔰چگونه توبه باعث باز شدن دریچه های رزق و روزی می شود؟

در این فایل به پاکسازی عمیق گذشته می پردازیم و با بررسی و کنکاش در خاطرات گذشته خود تمام سیاهی های لوح خود را پیدا کرده و می نویسیم و پاک می کنیم🎯

جلسه 32: چگونه با داشتن بیم و امید ارتعاشات ثروت ایجاد میشود؟

سرفصل های این جلسه:

🔰نگاه های متناقض برای جذب ثروت

🔰مقام خوف و رجا

🔰معرفی کتاب معراج السعاده از ملا احمد نراقی

🔰مروری بر چند آیه از قرآن کریم در مورد مقام ترس از خداوند

🔰چگونه قدرت تکنیک تبسم را چند برابر کنیم؟

در این فایل آموزشی به یک دیدگاه متناقص و خاص برای جذب ثروت اشاره می کنیم که البته این نگرش معنوی برای کسانی که روزی پاک می خواهند بسیار عالی است🎯

جلسه 33: چگونه با طلب حلالیت از دیگران به ثروت نزدیک می شویم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰مروری بر مطالب جلسات قبل

🔰طلب حلالیت از دیگران، لازمه پاکسازی انرژی های منفی

🔰سنت استدارج

🔰چگونه با پرداخت دیون مالی، جریان فراوانی را در زندگی ایجاد کنیم؟

در این فایل خواهیم دید که برای بدست آوردن ثروت پاک می بایست تمام انرژی های منفی دیون دیگران را از دوش خود برداریم تا جذب ثروت برای ما آسانتر شود🎯

جلسه 34: چگونه با تغییر باورهای کهنه قدیمی به فراوانی برسیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰مروری بر چند باور محدود کننده

🔰چگونه الگوهای ذهنی غلط ما را در فقر نگه می دارد؟

🔰داستان موفقیت محمد افلاکی

🔰ارتباط مستقیم میران درآمد با احساسات ما

دراین فایل به بررسی الگوهای غلط ذهنی که ما در سطح ارتعاشات فقر قرار می دهند می پردازیم و با تغییر چند باور و نگرش اصلی به سمت جذب فراوانی می رویم🎯

جلسه 35: چگونه با ایجاد عادتهای ثروت ساز به فراوانی برسیم ؟

سرفصل های این جلسه:

🔰عادت های ثروت ساز

🔰قانون جذب از زبان امیرالمومنین علی علیه السلام

🔰معرفی کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید از ناپلئون هیل

🔰چگونه با طی کردن کیلومتر اضافه به ثروت برسیم؟

در این فایل به بررسی عادتهای بسیار مهم برای جذب ثروت می پردازیم که اگر این عادت ها را خود نهادینه کنیم بی شک به ثروت بسیار زیادی دست خواهیم یافت🎯

جلسه 36: چگونه با افزایش ظرفیت دورنی خود جاذب ثروت الهی شویم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰مبحث ظرفیت وجودی برای دریافت ثروت

🔰پیش درآمد جذب ثروت

🔰چگونه ظرفیت وجودی خویش را برای جذب ثروت بالا ببریم؟

🔰مروری بر چند آیه از قرآن کریم در مورد ظرفیت وجودی

🔰نقش دعا برای افزایش ظرفیت وجودی

🔰چرا پول از بعضی انسانها فرار می کند؟

در این فایل در خواهیم یافت که شرط لازم برای دریافت ثروت در ابتدا افزایش ظرف درونی و به نوعی ظرفیت وجودی مان است و مراقبه ظرفیت را اینجا می آموزیم🎯

جلسه 37: چگونه با قدرت جبر و اختیار می توانیم ثروتمند شویم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰ادامه مبحث ظرفیت وجودی

🔰تکنیک بازی فراوانی

🔰چگونه خودمان را به خزائن غیب الهی وصل کنیم؟

🔰مبحث جبر و اختیار در حوزه جذب ثروت

🔰چگونه با پذیرش جبر مطلق الهی به اوج اختیار برسیم؟

🔰سخت افزار و نرم افزار وجودی ما، دو جز جدایی ناپذیر برای رسیدن به موفقیت

🔰چرا برای رسیدن به موفقیت نباید نتیچه گرا باشیم؟

🔰تاثیر ارتعاش غم و ترس روی عدم موفقیت

در این فایل برای افزایش ظرفیت درونی خود راهکاری جالب را مرور می کنیم و سپس مبحث جبر و اختیار را در جذب ثروت و پاکسازی فقر به شکل عالی بررسی می کنیم🎯

جلسه 38: چگونه می توانیم از روزی بی حساب خدا بهره مند شویم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰عالی ترین راه رسیدن به آرامش

🔰چگونه به روزی بی حساب خداوند دست پیدا کنیم؟

🔰اهمیت دعا کردن برای دریافت روزی بی حساب

🔰طلب کردن، یکی از شاه کلیدهای جذب ثروت

🔰چرا باید برای دریافت روزی بی حساب، تقوی پیشه کنیم؟

🔰بررسی تقوی و خودکنترلی از دیدگاه انرژیکی

🔰چرا خشم و عصبانیت مانع دریافت روزی بی حساب خداوند می شود؟

در این فایل به بررسی این می پردازیم که چگونه می توانیم از روزی بی حساب الهی در زندگی مان بهره مند شویم و مراحل قرار گرفتن در این مسیر را می آموزیم🎯

جلسه 39: چگونه و با انجام کدام کارها می توانیم ثروتمند شویم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰اهمیت خودکنترلی در رسیدن به آرامش و ثروت

🔰چگونه با آگاهی پیدا کردن نسبت به خطایمان، از حال بد خارج شویم؟

🔰چگونه با خودکنترلی، ظرفیت وجودی خویش را افزایش دهیم؟

🔰پرسش کوانتومی مهم برای رسیدن به ثروت و رسالت الهی

🔰معرفی کتاب کیمیاگر از پائولو کوئیلو

در این فایل به بررسی شغلی که می تواند روزی الهی را به وفور برای مان جاری کند می پردازیم و در خواهیم یافت که بایست برای کشف رسالت خود قدمی برداریم🎯

جلسه 40: چگونه می توانیم مشکلات و مصائب را به خوبی حل کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰چگونه با احساس رضایت از شرایط کنونی به ثروت برسیم؟

🔰چرا بی تابی در برابر مشکلات ما را سطح فقر نگه می دارد؟

🔰تکنیک اسم اعظم

🔰چگونه از تکنیک اسم اعظم برای برطرف شدن مشکلات استفاده کنیم؟

🔰چگونه با دعا برای دیگران، خیر و برکت را به سمت خودمان جذب کنیم؟

در این فایل نکات بسیار عالی و قوی برای حل مشکلات خواهیم آموخت و به نوعی به یک اسم اعظم عالی برای تبدیل سختی ها به نعمتها به لطف خدا مجهز خواهیم شد🎯

ضمانت برگشت وجه

ضمانت برگشت وجه

اینجانب محمد افلاکی مدیر این سایت و مدرس دوره پاکسازی کوانتومی طی این نوشته متعهد می شوم که کلیه ی محصولات و خدمات آموزشی سایت ما دارای گارانتی برگشت پول به صورت مادام العمر می باشد و در صورت عدم رضایت مشتری پس از دریافت فایل آخر هر دوره ، وجه پرداختی شما بدون کسر مبلغی به شما عزیزان باز گردانده خواهد شد ما به محصولات و خدمات آموزشی خود ایمان داریم و به مشتریان خود نیز هم بی نهایت اعتماد داریم و هدف ما جلب رضایت شماست.

تمامی این تکنیک ها به خاطر اینکه معنوی و انرژیکی هستند در روابط روزانه با افراد بزرگسال هم کاربردی هستند و محدودیت سنی برای استفاده از این دوره وجود ندارد

مدرس: محمد افلاکی

محمد افلاکی بنی هستم. دانشجوی ممتاز روانشناسی دانشگاه قرآن و حدیث ، مربی بین المللی خنده ، مربی بین المللی ان ال پی از آکادمی پرفسور عمرائی ( آلمان ) ، مربی مهارتهای زندگی ( مخصوص روانشناسان ) زیر نظر وزارت علوم و قابل استعلام با کد سریال معتبر و دارای مدارک معتبر دیگر زیر نظر وزارت علوم و سایر مدارک از مراکز معتبر خارجی و داخلی

5,400,000 تومان

32 دیدگاه برای دوره پاکسازی کوانتومی پیشرفته

 1. زهرا لک

  سلام به آقای افلاکی عزیزو پشتیبان های دلسوز
  من قبلا هم وویس فرستاده بودم ولی توگروه هنوز پخش نشده
  وازمعجزات فراوان و باورنکردنیش تو زندگی خودم شوهرم پدرومادرم و برادرو خواهرام
  و از آرامش و ایجاد ارتباط نزدیک تر بخدا ی مهربونم گفته بودم
  و وقتی باخدام خلوت میکنم احساس میکنم که واقعا خدا به بنده هاش به چشم یکی یدونش نگاه میکنه و من احساس میکنم خدا همش مال خودمه
  وامروز که این پیام رو میدم میخواستم از آقای افلاکی بخاطربرآورده شدن یکی ازبزرگترین آرزوهام که زیارت امام حسین و ابوالفضل و امام علی بود تشکر کنم
  من ۴ روز پیش یک پیامی توگوشیم امدکه ازطرف مسجدبرای کربلا ثبت نام میکنند و به قیدقرعه ۳ نفرو رایگان به کربلا میبرند منم تودل خودم گفتم خدایا اگه واقعا توهم مثل من که اینقدر دوستت دارم دوستم داری و فکر میکنم یکی یدونت هستم وبه چشم یکی یدونت نگام میکنی اگه این احساسم درسته ایندفعه منو بزیارت امام حسین مهمون کن
  وتکنیک تبسم رو انجام دادم و دوساعت بعدتو قرعه کشی اسمم درآمدو بهم پیام دادند باورم نمیشدوازخوشحالی جیغ میزدم وتانصفه شب ازخوشحالی خوابم نمیبرد
  اول ممنون از خدای مهربونم که شما رو سرراهم گذاشت بعداز آقای افلاکی عزیز
  من به نیابت ازشما وتیمتون و همه ی گروه زیارت کردم و برای حاجت تک تکتون دعا کردم
  که انشالله حاجت روا بشید
  ببخشید طولانی شد خیلی دوستون دارم خدا خیردنیا و آخرت رو نصیبتون کنه🙏

 2. سعیده سجادی

  سلام خدمت استاد افلاکی ممنونم که به من شیوه درست زندگی کردن و سپاسگزاری را آموختی تا پیش از این من اشتباه زندگی می کردم پر از استرس بودم ولی با تکنیک های مشاهده گر وجادوی سپید دوش ثروت وپراناهای رنگی به خدا وآرامش به معنای واقعی رسیدم خدا خیرتون بده آقای افلاکی وتیم همراه انشالله باز هم میام واز رسیدن به خواسته ها وآرزوهام براتون می نویسم

 3. ریحانه مهدی فر

  سلام
  خدارا هزاران بار شکر میکنم از بابت آقای محمد افلاکی بزرگ الهی خیر دو دنیا را ببینید که این قدر ساده برا مون راهکار می‌فرمایید ،بین همه دوره ها دوره پیشرفته خدایی عالیه عالی شک نکنید الهی همگی پر روزی باشید

 4. ریحانه مهدی فر

  سلام باور کنید یکی از بهترین اتفاق های زندگیم این بود که با معجزه تبسم آشنا شدم بعدشم که دوره ها را خریداری کردم و به لطف خدا با مشاهده گر متعالی سطح دید و بینشم عوض شد
  خدارا هزاران بار شکر میکنم از بابت آقای محمد افلاکی بزرگ الهی خیر دو دنیا را ببینید که این قدر ساده برا مون راهکار می‌فرمایید ،بین همه دوره ها دوره پیشرفته خدایی عالیه عالی شک نکنید الهی همگی پر روزی باشید

 5. فاطمه اسفیانی

  باسلام وقت بخیرخداقوت خدمت استادبزرگوارجناب آقای افلاکی خواستم به نوبه خودم ازشما تشکر ویژه بکنم بابت فایل های صوتی رایگان مقدماتی وپیشترفته وفوق پیشرفته چون من همه دوره هاروخریداری کردم البته هنوز دوره فوق پیشرفته روهنوزشروع نکردم. دوره ها فوق العاده عالی هستش خداخیرتون بده خدایاشکرت که شمارو سرراه ماقرارداده ازوقتی که این دوره ها روخریدم واستفاده واقعا آرامش وخیر برکت توی زندگیم واردشده همیشه براتون دعا میکنم الهی که دست تون به زر بزنید طلابشه ازدرگاه خداوند براتون یک دنیا سلامتی آرامش وعاقبت بخیری روارزو میکنم درپناه حق وخدانگهدار همتون باشه. 🌹🙏🙏 شما که دلتون پاک برامون دعا کنید التماس دعا🤲

 6. زهرا

  سلام به آقای افلاکی عزیزو پشتیبان های دلسوز
  من قبلا هم وویس فرستاده بودم ولی توگروه هنوز پخش نشده
  وازمعجزات فراوان و باورنکردنیش تو زندگی خودم شوهرم پدرومادرم و برادرو خواهرام
  و از آرامش و ایجاد ارتباط نزدیک تر بخدا ی مهربونم گفته بودم
  و وقتی باخدام خلوت میکنم احساس میکنم که واقعا خدا به بنده هاش به چشم یکی یدونش نگاه میکنه و من احساس میکنم خدا همش مال خودمه
  وامروز که این پیام رو میدم میخواستم از آقای افلاکی بخاطربرآورده شدن یکی ازبزرگترین آرزوهام که زیارت امام حسین و ابوالفضل و امام علی بود تشکر کنم
  من ۴ روز پیش یک پیامی توگوشیم امدکه ازطرف مسجدبرای کربلا ثبت نام میکنند و به قیدقرعه ۳ نفرو رایگان به کربلا میبرند منم تودل خودم گفتم خدایا اگه واقعا توهم مثل من که اینقدر دوستت دارم دوستم داری و فکر میکنم یکی یدونت هستم وبه چشم یکی یدونت نگام میکنی اگه این احساسم درسته ایندفعه منو بزیارت امام حسین مهمون کن
  وتکنیک تبسم رو انجام دادم و دوساعت بعدتو قرعه کشی اسمم درآمدو بهم پیام دادند باورم نمیشدوازخوشحالی جیغ میزدم وتانصفه شب ازخوشحالی خوابم نمیبرد
  اول ممنون از خدای مهربونم که شما رو سرراهم گذاشت بعداز آقای افلاکی عزیز
  من به نیابت ازشما وتیمتون و همه ی گروه زیارت کردم و برای حاجت تک تکتون دعا کردم
  که انشالله حاجت روا بشید
  ببخشید طولانی شد خیلی دوستون دارم خدا خیردنیا و آخرت رو نصیبتون کنه🙏

 7. حجت شمس

  با سلام و عرض ادب خدمت شما پشتیبان محترم و برادر عزیزم اقای افلاکی بزرگوار
  بنده حدود سه ماهی است با دورهای آقای افلاکی آشنا شدم والان دوره پیشرفته هستم بنده خودم مدرس دوره های توانمند سازی معلمان ابتدایی هستم و آن جایی که با تمام وجود حرف برای مخاطب میزنی و به بیانت اعتقاد و اعتماد داری را خوب میفهمم و حقیقتا اقای افلاکی. با تمام وجود و قلب و اعتقاد مسیر هدایت مخاطب را پیش میبرند و بهترین نتیجه آن. حرکت به سمت خدا و دوری از هوای نفس و آرامش در این دنیای پرتلاطم هست که جز وصل شدن درست به اهل بیت و قرآن و خدا این میسر نشود که اقای افلاکی بخوبی این مهم را هوشمندانه و قلبا بر نامه ریزی کرده اند و از الطاف الهی هم به شخص اقای افلاکی هم به مخاطبان عزیز هست
  ولی یک نکته متوجه نمی شوم. چرا اقای افلاکی چندین بار از نام اینکه دوره مذهبی است فرار میکنند فرقی بین معنویات و اهل بیت و دین و مذهب نمیبینم. با اوج احترام به شخص افلاکی از شنیدن این جمله بارها در کلیپ هاشون دلخور شدم. چرا. اقای افلاکی عزیز اسم امام مهربانی ها امام علی ع. را به زبان می آورند اشک می ریزند ولی از اینکه چند مخاطب بگویند دوره شما مذهبی است زاویه میگرند. و پا پس میکشند در حالی تمام دوره. احادیث ائمه و قرآن و کلام حافظ که خود حافظ قرآن بود می باشد و حقیقتا به نظر من برداشت از کلام برادر عزیز افلاکی. این است که فیلم. راز و امثالهم. زمانی معنی واقعی پیدا میکند و ما را به سر منزل هدایت و سعادت می رساند. که با دید معنویات و قرآن و کلام ائمه هم سو شود. که نقطه ی قوت و عطف و تفاوت اصلی این دوره همین است که اثر گذار. است
  بنده قبل تر کتاب راز را خواندم فیلم راز را دیدم. ی دوره ثروت ساز دیگر شرکت کردم و لیکن. برای من تاثیری نداشت و فکر میکنم دلیل آن همان بعد روحانی و معنویاتی است در کلام جناب افلاکی می باشد.و جایی دیگر ندیدم ………
  همگی در پناه االله باشید

 8. زهرا نجار

  سلام خداخیرشون بده بی نظیره
  دوره ها .هیج شک نکنید ضرر میکنید

 9. فرناز بابایی

  درود و مهر خدمت استاد بزرگوار و همه کاربرای محترم دوره راز چهار فصل ، من سال ۹۷ وارد دوره های مقدماتی و پیشرفته شدم تکنیک ها فوق العاده اند و بخصوص تکنیک مشاهده گر متعالی ک محشره ، نتیجه هایی گرفتم. وهدف بزرگی دارم تصمیم گرفتم ک فایل ها رو گوش بدم و اجرا کنم ، انشالله ب نتیجه عالی رسیدم میام نتیجه مو و نحوه رسیدن ب نتیجه مو اعلام میکنم، شاد و سالم و تندرست باشین

 10. علی اصغر دارینی

  بسیار عالی بود
  از وقتی دوره هارو شروع کردم زندگیم متحول شده 🙂

 11. وحید سعادت مهر

  سلام ، من خیلی خوشحالم که با این دوره آشنا شدم و خدایا شکر خیر و برکت در زندگیم بیشتر شده و از همینجا به استاد عزیزم میگم خدا خیرت بده و آرزوی موفقیت برای تمامی سیستم و عزیزان را دارم ، خدایا شکرت

 12. فاطمه امیدعلی

  خدا رو شکر آشنا شدم باهمین تکنیک تبسم موفقیت های زیادی به لطف خداوند کسب کردم درزمینه ی خانه ماشین آرامش ،ارتباط ،خدارو شکر برای تکنیک ساعت انرژیکی ،به لطف پروردگار م این روزهای بارداری رابه خودش میسپارم ،شکربرای تکنیک استغفار

 13. محمدعلی کیهانی

  تشکرفراوان اازاستادافلاکی بابت دوره های بسیارارزشمندومفیدشون که اخلاقم وایمانم رانسبت به خداوزندگیم رادگرگون نمود خداقوت وسلامت باشید

 14. نرجس سلطانی مارگانی

  من هم به نوبه خودم از آقای افلاکی عزیز تشکر ویژه و فراوان دارم .خداوند رو شاکرم و برای ایشون و تیم زحمتکششون آرزوی خیرو نیکی دارم.

 15. معصومه غفوری

  سلام خدمت آقای افلاکی وپشتیبانشان خداوند را شاکرهستم که در این دوره ها شرکت کردم وبهترین ثروت که آرامش هست کسب کرده ام ودرکنار آن رزق پر برکت روزی خودم وعزیزانم شده

 16. معصومه سالارزهی

  سلام من با دوره‌ای استاد افلاکی که خریداری کردم به منبع اصلی روزی و عشق وصل شدم و به آرامشی عالی خودم و اطرافیانم رسیدیم .تمام فایل ها و تکنیک ها عالی و پله پله تا خداست..آشنا شدنم با کانال استاد و خوندن دوره های رایگان و بعد خریداری دوره های اصلی فقط معجزه بوده و هست و روزی هزار بار می گم خدایا شکرت شکرت شکرت

 17. نعمت الله پورحسین

  خدای خوب من از تو سپاسگزارم که من رابا کانال عالییییی استاد افلاکی آشنا کردی این کانال حقیقتا” همان صراط مستقیم الهی است که در آن قرار گرفته ایم خدا خیر دنیا وآخرت را نصیب آقای افلاکی وتیم پرتلاششون بکنه خداجون ممنونتم به خاطر این توجه خاص تو نسبت به ما من خییییلی راضی وشادم به خاطر این کانال

 18. شمس ملایی چافی

  عالی بود

 19. سمیه هادی پور

  سلام دوره پیشرفته عالیه بخصوص ۱۴تافایل آخرکه مارو به خداشناسی میرسونه وبینش ماروبه نعمت های خداکه دراطرافمون هست بیشتر میکنه وامیدوارم که بتونم درست استفاده کنم ورسالتم روپیداکنم وبه هدفم برسم خواهش میکنم برام دعاکنیدممنون ازشماآقای افلاکی

 20. فاطمه بطویی

  خدا رو شکر روزی من این بود که به لطف آقای افلاکی و آموزشهای عالیشون بتونم از این به بعد به درستی شکر گزاری خدای قادر و توانا باشم.

 21. عین الله محمدی

  سلام دوستان عزیز
  خدا را بخاطر آشنایی با استاد افلاکی عزیزم و این دوره ی ارزشمند و زندگی ساز پاکسازی کوانتومی شاکرم.
  امیدوارم به تمامی هموطنان این دوره معرفی شود و شاهد حال خوب و زندگی بابرکت برای آنها باشیم. ان شاالله امتیاز ۵

 22. سمیه باقری

  شما عالی هستید

 23. فهیمه خلیلی فرد

  من در زندگی لطف خدا خیلی شامل حالم شده اشنایی با کانال اقای افلاکی بزرگترین الطاف خداوندی هست که شامل حالم شده ….با تمام وجود از خدا سپاسگذارم و برای اقای افلاکی و مجموعه دوستان از خدای مهربان طلب خیر و سعادت میکنم.
  ۵

 24. فاطمه جعفری

  خداراشکرمیکنم که بااستاد افلاکی اشنا شدم الان دنیارابادید دیگری میبینم ومشکلات برام شکلات شدن خداخیرت بده استادافلاکی

 25. ملیحه مسافری

  سلام خدمت استاد افلاکی بزرگوار و همکاران محترم آقای افلاکی
  از دوره های مقدماتی و پیشرفته بسیار راضی هستم همه آموزش‌ها عالی هستند چون بعد از گوش دادن وانجام تکنیک ها اطرافیان و خانواده ازمن راضی هستند خصوصا دخترم همیشه برای آقای افلاکی دعا می کتد ومیگو ید مادرم خیلی آرام شده است واخلاقش هم بهتر شده واقعا خدا به آقای افلاکی و همکاران بزرگوارش خیر دنیا و آخرت را عطا فرماید

 26. حسین نوروزی

  سلام عرض ادب
  خدمت آقای افلاکی عزیزوپشتیبان گرامی
  خدارو شکر میکنم که با این دوره ها آشنا شدم واقعا زندگی دوباره را شروع کردم به آرامش خاصی رسیدم وار همه مردم سرزمینم درخواست میکنم در این دوره ها شرکت کنند که همه با هم به آرامش برسیم انشاالله
  ممنون و متشکرم خدا خیرتون بده
  شادوپر انرژی باشید دوستتون دارم

 27. صفا حسن پور

  از اینکه با لطف خداوند با استاد افلاکی و دوره هاشون آشنا شدم خیلی خوشحالم و ممنونم
  خدایا شکر بابت تمام الطاف ومهربانی

 28. مریم زارعی

  سلام

  امروز ۱۴۰۲/۴/۱۹ آخرین فایل دوره پیشرفته را گوش کردم
  می‌خوام بگم مهمترین دستاورد من از شنیدن این فایلها آرامش و امید به لطف بیکران خداست
  می‌دونم که بزودی به تک تک خواسته هام میرسم و برای همه کاربران این دوره از درگاه ایزد منان طلب سلامت و برآورده شدن درخواستهاشون را دارم
  در پناه حق

 29. فاطمه قارونی

  از اینکه با لطف خداوند با استاد افلاکی و دوره هاشون آشنا شدم خیلی خوشحالم و ممنونم

 30. مریم نوروزی

  ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده
  «مولانا»
  خدا رو شکر می‌کنم که خداوند بهم توفیق داد جهت ارتقاء سطح آگاهی در ست از زندگی در این دوره ارزشمند شرکت کنم.
  سپاسگزارم خدایا
  دوستت دارم مهربان خدای من❤️
  سپاس از آقای افلاکی عزیز
  متشکرم
  در پناه ایزد منان موفق و مؤید باشید.

 31. سید محمد حسینی

  باسلام واحترام خدمت استاد بزرگوار و بی ادعاهمه پشتیبانان و اعضای راز چهار فصل دوره پیشرفتته فوق العاده هستش و اثار ان رو در کار و زندگیم مشاهده کردم وخیلی کاریری هستش و ساده و روان ولی بسیار تاثیر گذار خدایاشکرت وسپاسگزام از اینکه چنین استادی رو در مسیر راه من قرار دادی

 32. الهه کمالی

  با سلام و درود فراوان خدمت استاد گرامی
  بسیار عالی بود دورهاشون
  به جان دل می‌نشیند
  الهی در پناه نور و عشق الهی باشید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

دانلود رایگان کتاب «در محدوده صفر»

نویسنده: دکتر جو ویتالی با مقدمه محمد افلاکی
دریافت کتاب
close-link
دوره های ما دارای گارانتی برگشت پول مادام العمر در صورت عدم رضایت است و زمان گارانتی هم پس از  9 ماه از خرید دوره فعال شده و شرط استفاده از گارانتی این است که در درجه اول تمام تکنیک ها را کاملا آموخته باشید و سپس آنها را در زندگی بکار گرفته باشید و اگر نتیجه ای حاصل نشد پس از راستی آزمایی شروط گارانتی مبلغ 2 برابر پولی که پرداخت کرده اید را به شما باز خواهیم گرداند زیرا ما به دوره خودمان ایمان داریم و باور داریم که نتیجه آن قطعی است و ضمن اینکه به برکت پول و رضایت مشتری هم به شدت معتقدیم💯
close-link