دوره پاکسازی کوانتومی مقدماتی

(86 بررسی مشتری)

12 ساعت آموزش
19 جلسه آموزشی
دسترسی به‌محض ثبت‌نام
روش پشتیبانی: پاسخگویی در اسرع وقت
روش دریافت: مشاهده آنلاین
پیش نیاز: داشتن موبایل هوشمند یا کامپیوتر

دوره مقدماتی پاکسازی کوانتومی

فوت کوزه گری قانون جذب برای رسیدن به خواسته های ما چیست؟

چگونه می توانیم عوامل بازدارنده خوشبختی را در زندگی مان پاک کنیم ؟

چگونه از کارمای بد گذشته اعمال خود و حتی پدرانمان رها شویم؟

چگونه می توانیم با کیمیاگری انرژی ، تمام رخدادهای بد زندگی را به ثروت و سلامتی و شادی و آرامش تبدیل کنیم؟

به چه روشی زندگی کنیم که از در و دیوار برای ما خیر و برکت ببارد و ما جاذب خوبی ها باشیم ؟

چگونه می توانم مشکلات و نگرانی ها و فقر و بیماری و درماندگی را از زندگی خود دور کنم؟

شاید فکر کنید این ادعاهای فوق چگونه در دوره پاکسازی کوانتومی محقق میشود ولی با قوت و اطمینان می گویم که اگر شما ، چند تکنیک ساده و قابل اجرا را در این دوره بیاموزید و آنها را اجرا کنید تمامی وعده های فوق محقق خواهد شد (شک نکنید)

در ویدئوی زیر با دوره پاکسازی کوانتومی مقدماتی آشنایی پیدا می کنید و می توانید یک تصمیم مقتدرانه برای تغییر زندگی تان بگیرید (البته این ویدیو قبلا ضبط شده و هم اکنون با افزایش محتوای آموزشی این دوره، در قالب 19 جلسه صوتی و تصویری در این دوره ارائه میشود):

سرفصل های دوره پاکسازی کوانتومی مقدماتی

جلسه اول: چگونه دوره پاکسازی کوانتومی بیشترین تاثیر را خواهد داشت؟

جلسه اول فایل صوتی

مدت زمان: 38 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه دوم: چگونه هدف هایمان را با تکنیک تبسم به شکلی معنوی بیابیم؟

جلسه دوم فایل صوتی

مدت زمان: 45 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه سوم: مهم ترین سوال در تکنیک تبسم که باعث پاکسازی عمیق می شود

جلسه سوم فایل صوتی

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه چهارم: افزایش میزان تاثیرگذاری بیشتر ما بر پدیده های اطراف مان

جلسه چهارم فایل صوتی

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه پنجم: افزایش قدرت انرژی جمعی و جمله نهایی تکنیک دکتر جوویتالی

جلسه پنجم فایل صوتی

مدت زمان: 39 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه ششم: چگونه می توان با یک ساعت انرژیکی درونی پاکسازی کرد؟

جلسه ششم فایل صوتی

مدت زمان: 44 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه هفتم: چگونه لوح فشرده زندگی خود را با ساعت پاکسازی کنیم؟

جلسه هفتم ویدئو

مدت زمان: 23 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم فایل صوتی

مدت زمان: 23 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه هشتم: چگونه با پاکسازی درون اخلاق بد دیگران را پاک کنیم؟

جلسه هشتم ویدئو

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هشتم فایل صوتی

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه نهم: چگونه غلط های املایی خود و عزیزانمان را پاک کنیم؟!

جلسه نهم ویدئو

مدت زمان: 25 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه نهم فایل صوتی

مدت زمان: 25 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه دهم: چگونه با دستان خلاق خود به اهداف مان انرژی بدهیم؟

جلسه دهم ویدئو

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دهم فایل صوتی

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه یازدهم: چگونه می توان به قدرت قانون جذب سرعت بیشتری دهیم؟

جلسه یازدهم ویدئو

مدت زمان: 60 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه یازدهم فایل صوتی

مدت زمان: 60 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه دوازدهم: چگونه قبل از خواب برای اهداف خود انرژی بفرستیم؟!

جلسه دوازدهم ویدئو

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوازدهم فایل صوتی

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه سیزدهم: چرا برای جذب موفقیت بایستی حسادت را پاکسازی کنیم؟

جلسه سیزدهم ویدئو

مدت زمان: 19 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سیزدهم فایل صوتی

مدت زمان: 19 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه چهاردهم: چگونه با قدرت کلام موفقیت خود را برنامه ریزی کنیم؟

جلسه چهاردهم ویدئو

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهاردهم فایل صوتی

مدت زمان: 27 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

فلش کارت جملات تاکیدی مثبت فایل های ضمیمه

ضمیمه pdf

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه پانزدهم: چگونه جادوی سفید را به یک عادت روزانه تبدیل کنیم ؟

جلسه پانزدهم ویدئو

مدت زمان: 33 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پانزدهم فایل صوتی

مدت زمان: 33 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه شانزدهم: چگونه از جادوی سفید کلامی برای موفقیت بهره بگیریم؟

جلسه شانزدهم ویدئو

مدت زمان: 28 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه شانزدهم فایل صوتی

مدت زمان: 28 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه هفدهم: چگونه با ذخیره باطری انرژیکی درون خود پاکسازی کنیم؟

جلسه هفدهم ویدئو

مدت زمان: 37 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفدهم فایل صوتی

مدت زمان: 37 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه هجدهم: چگونه با نور سفید معنوی معجزه های بزرگ خلق نماییم؟

جلسه هجدهم ویدئو

مدت زمان: 34 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هجدهم فایل صوتی

مدت زمان: 34 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
جلسه نوزدهم: چگونه یک میدان انرژی مثبت و محافظ برای خودمان ایجاد کنیم؟

جلسه نوزدهم فایل صوتی

مدت زمان: 46 دقیقه

دسترسی بعد از خرید
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

سرفصل های 19 جلسه دوره مقدماتی

جلسه 1: چگونه دوره پکسازی کوانتومی بیشترین تاثیر را خواهد داشت؟

سرفصل های این جلسه:

🔰 کوانتای آموزش چیست؟

🔰 دوره معجزه تبسم به عنوان پیش نیازی بر دوره مقدماتی

🔰 قانون بها و اثر

🔰 چرا باید در مقیاس کوانتومی مراقب افکار و اعمال خود باشیم؟

🔰 راز درک حال خوب معنوی چیست؟

🔰 گشایش دریچه های رحمت و برکت با پاکسازی ذره به ذره وجود

در این جلسه برای افزایش ظرفیت و تاثیرگذاری بیشتر دوره پاکسازی کوانتومی به مبحث کوانتای آموزش می پردازیم و کلیه موارد جانبی آنرا با هم بررسی می کنیم🎯

جلسه 2: چگونه هدف هایمان را با تکنیک تبسم به شکلی معنوی بیابیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰 ویژگی های یک هدف

🔰 تاثیر نوشتن بر رسیدن به خواسته ها

🔰 چگونه رسالت خود را با تکنیک تبسم پیدا کنیم؟

🔰 چگونه با دید معنوی تکنیک تبسم را انجام دهیم؟

🔰 مقام تسلیم ، رضا و صبر

🔰 تجسم خلاق و اقدام عملی 2 بال پرواز برای موفقیت

🔰 چگونگی انجام تکنیک تبسم برای ناخواسته هایمان

در جلسه دوم پاکسازی کوانتومی درباره انتخاب هدف به شیوه اصول معنوی صحبت می کنیم و با ابزارهای لازم در این رابطه جهت دستیابی سریع تر صحبت می کنیم🎯

جلسه 3: مهم ترین سوال در تکنیک تبسم که باعث پاکسازی عمیق می شود

سرفصل های این جلسه:

🔰 پرسش کوانتومی در اجرای بهتر تکنیک تبسم چیست؟

🔰 راز اثرگذاری بیشتر تکنیک تبسم

🔰 گشایش امور با انجام تکنیک تبسم برای کوچکترین کارها

🔰 تاثیر تکنیک تبسم بر رفتار و عادت های اشتباه

🔰 فوت های کوزه گری تکنیک تبسم چیست؟

🔰 کدگذاری تکنیک تبسم

🔰 قوی ترین حالت تکنیک تبسم

در جلسه سوم پاکسازی کوانتومی به مهم ترین سوالی می پردازیم که در چالش های زندگی بایستی برای آن جوابی بیابیم و سپس پاکسازی عمیق انجام دهیم تا نتایج شگفت انگیز بگیریم🎯

جلسه 4: افزایش میزان تاثیرگذاری بیشتر ما بر پدیده های اطراف مان

سرفصل های این جلسه:

🔰 سطوح مختلف یادگیری

🔰 تاثیر مسئولیت پذیری در تکنیک تبسم

🔰 رابطه درهم‌تنیدگی با اثرگذاری بر پدیده های این عالم

🔰 چگونه بدون ابتلا به درد و رنج دیگران، برای آنها تبسم کنیم؟

🔰 4 مرحله درمانگری به شیوه پراناهیلینگ

🔰 شباهت تکنیک تبسم با پراناهیلینگ

🔰 میانه روی در انجام تکنیک ها

در جلسه چهارم پاکسازی کوانتومی خواهیم آموخت که چگونه میزان اثرگذاری ما بر پدیدهای این عالم می تواند بیشتر شود و اینگونه میزان مسئولیت پذیری مان افزایش خواهد یافت🎯

جلسه 5: افزایش قدرت انرژی جمعی و جمله نهایی تکنیک دکتر جوویتالی

سرفصل های این جلسه:

🔰 یاد دادن تکنیک ها به دیگران برای جذب اتفاقات شگفت انگیز

🔰 پاکسازی فقر جامعه

🔰 تاثیر استغفار جمعی

🔰 خوشنودی خداوند از استغفار بندگان

🔰 معرفی کتاب “استغفار راه رهایی از تنگناها” از حجت‌الاسلام فرحزاد

🔰 اثرات گناهان جمعی بر جامعه

🔰 معرفی کتاب “عبارت پنجم” از جو ویتالی

در جلسه پنجم پاکسازی کوانتومی به آخرین عبارت دکتر جو ویتالی بعنوان عبارت پنجم پاکسازی می پردازیم و به مواردی که می بایست عاقلانه تر بسنجیم و انجامش دهیم می پردازیم🎯

جلسه 6: چگونه می توان با یک ساعت انرژیکی درونی پاکسازی کرد؟

سرفصل های این جلسه:

🔰 تکنیک ساعت انرژیکی

🔰 استفاده از پرانای رنگی برای پاکسازی عوامل منفی

🔰 ابزار اتوماتیک برای پاکسازی و ارسال ارتعاشات عالی به جهان هستی

🔰 نحوه برنامه دادن به عقربه های ساعت انرژیکی

🔰 شارژ باطری ساعت انرژیکی

🔰 چگونه با تکنیک ساعت انرژیکی در لحظه حال زندگی کنیم؟

در این فایل آموزشی یک ساعت تخیلی و انرژیکی درون خود می سازیم که باحرکت عقربه های آن به شیوه ای که می آموزیم پاکسازی بسیار قوی تری انجام خواهیم داد و به هر یک از عقربه های ساعت انرژیکی خود برنامه دهیم و با فرکانس پراناهای رنگی عملکرد این ساعت را قوی تر نماییم🎯

جلسه 7: چگونه لوح فشرده زندگی خود را با ساعت پاکسازی کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰 5 استفاده از کاربردی از تکنیک ساعت انرژیکی

🔰 چگونه با تکنیک ساعت انرژیکی ارتعاشات خود به جهان هستی را عالی کنیم؟

🔰 توصیه مهم: احساس کنونی خود را جدی بگیرید چرا که…

🔰 پاکسازی افکار منفی با ساعت انرژیکی

🔰 3 عمل مهم که باعث رسیدن به احساس عالی می‌شود

🔰 چگونه با ساعت انرژیکی به اهداف خود برسیم؟

🔰 چگونه از حسرت های گذشته و نگرانی های آینده رها شویم؟

در این فایل می آموزیم که چگونه برای پاکسازی احساسات و موارد منفی زندگی مان و نیز رسیدن به خواسته هایمان از انرژی قوی ساعت انرژیکی خود استفاده کنیم🎯

جلسه 8: چگونه با پاکسازی درون، اخلاق بد دیگران را پاک کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰 استفاده عملی از تکنیک تبسم برای رفتار بد دیگران

🔰 خلاصه تکنیک تبسم

🔰 راز 100 برابر شدن سرعت تکنیک تبسم

🔰 نقش پاکسازی درونی، بر پدیده های این عالم

🔰دو احساسی که باید حین انجام تکنیک تبسم داشته باشیم؟

🔰 تمثیل دنیای وارونه

در این فایل می آموزیم که چگونه برای رفتارهای اشتباه اطرافیان و عزیزانمان پاکسازی انجام دهیم و از این پس دست از نصیحت بی تاثیر اطرافیان خود بر داریم و با پاکسازی خودمان خطای دیگران را اصلاح نماییم🎯

جلسه 9: چگونه غلط های املایی خود و عزیزانمان را پاک کنیم؟!

سرفصل های این جلسه:

🔰 چگونه والدین، فرصت رشد و شکوفایی را از فرزندشان می‌گیرند؟

🔰 جمله مادر ادیسون به فرزندش که او را نابغه کرد

🔰 ذهن ما باغچه است گل در آن باید کاشت

🔰 چگونه کدهای غلط را در فرزندمان بارگزاری می‌کنیم؟

🔰 چگونه از تکنیک تبسم برای املای غلط فرزندان خود استفاده کنیم؟

چگونه همه ما در زندگی به نوعی درحال نوشتن املای خود هستیم و چقدر هم گیر میدیم به غلط نوشتن املای خود و عزیزانمان و اینگونه از اصل معنی دور افتادیم💯

(نکته قابل اصلاح اینکه بنده در جلسه غلط املایی داستان ادیسون را به اشتباه داستان انیشتین می گویم که اصلاح می کنم این خطای گفتاری را و البته که مفهوم همان است و اصل موضوع تغییر نمی کند)

جلسه 10 : چگونه با دستان خلاق خود به اهداف مان انرژی بدهیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰بعد نرم افزاری و سخت افزاری وجود انسان

🔰تکنیک دستان خلاق

🔰چگونه با تکانه قوی، سرعت رسیدن به خواسته هایمان را افزایش دهیم؟

🔰چگونه فروش خود را با تکنیک دستان خلاق بیشتر کنیم؟

🔰چگونه بیشترین ارتعاش را به جهان هستی ارسال کنیم؟

در این فایل می آموزیم که چگونه با انرژی دستان خود می توان ارتعاش مثبت و یک انرژی خلق کننده عظیم را برای اهداف و آرزوهای مان به جهان هستی ارسال کنیم💯

جلسه 11: چگونه می توان به قدرت قانون جذب سرعت بیشتری دهیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰پروسه عالی قانون جذب در 3 مرحله

🔰راز مستحاب الدعوه بودن از زبان امام صادق (ع)

🔰تاثیر مراقبه ذهنی و ارتعاش مثبت در قانون جذب

🔰قانون رهایی

🔰چرا قانون جذب زده می‌شویم؟

🔰قانون جذب از بُعد معنوی

در این فایل خواهیم دید که چگونه میتوان پروسه قانون جذب برای رسیدن به اهداف مان را قوی تر و سریع تر کنیم و فرمول بسیار عالی این قانون را درک می کنیم💯

جلسه 12: چگونه قبل از خواب برای اهداف خود انرژی بفرستیم؟!

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک رویای رنگی

🔰هفت حوزه هدف

🔰چگونه با تکنیک رویای رنگی به رسالت خود برسیم؟

🔰کدگذاری تکنیک رویای رنگی

🔰چگونه از رویای رنگی برای رسیدن به آرامش استفاده کنیم؟

چگونگی ارسال ارتعاش مثبت قبل از خواب را در آموزش رویای رنگی بیاموزیم و از فرصت قبل از خواب برای دسترسی سریعتر به تمام اهداف در زندگی بهره مند شویم💯

جلسه 13: چرا برای جذب موفقیت بایستی حسادت را پاکسازی کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰پاکسازی یکی از زذایل اخلاقی

🔰اتفاقات انرژیکی بعد از حسادت ورزیدن

🔰اولین قدم برای پاکسازی حسادت

🔰تاثیر حسادت ورزیدن بر فرآیند موفقیت

🔰چگونه با تکنیک تبسم ، حسادت را پاکسازی کنیم؟

در این فایل آموزشی می آموزیم که چرا برای جذب فراوانی و ثروت حتماً باید حسادت را در خود پاکسازی کنیم؟ و چگونه می توانیم حسادت درونی را پاکسازی کنیم؟💯

جلسه 14: چگونه با قدرت کلام موفقیت خود را برنامه ریزی کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک برنامه ریزی کلامی

🔰تاثیر قدرت کلام بر پاکسازی عوامل منفی

🔰3 اثر مهم انجام تکنیک برنامه ریزی کلامی

🔰چگونه از تکنیک برنامه ریزی کلامی در جهت افزایش اعتماد به نفس استفاده کنیم؟

🔰چگونه با دید معنوی، تکنیک برنامه ریزی کلامی را انجام دهیم؟

دراین فایل برنامه ریزی کلامی مثبت را می آموزیم که با آن ضمیرناخودآگاه خود را از برنامه های غلط پاکسازی کرده و نیز برنامه مثبت را به هستی می فرستیم💯

جلسه 15: چگونه جادوی سفید را به یک عادت روزانه تبدیل کنیم ؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تعمیم تکنیک جادوی سپید

🔰شرایط انتقاد تاثیرگذار و نقد سازنده چیست؟

🔰تمرین 40 روزه برای جذب اتفاقات عالی

🔰چگونه جاذب خوبی ها شویم؟

🔰چرا باید دست از غر زدن برداریم؟

🔰چگونه رفتارهای صحیح را به عادت تبدیل کنیم؟

در این فایل شیوه صحیح پاکسازی عیب و نقد سازنده را می آموزیم و اینکه با یک تمرین 40روزه بسیار عالی زندگی خود را مسیر جادوی سفید برنامه ریزی می کنیم💯

جلسه 16: چگونه از جادوی سفید کلامی برای موفقیت بهره بگیریم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰جادوی سفید کلامی

🔰چگونه با جادوی سفید کلامی جوان بمانیم؟

🔰کلام تو عصای معجزه گر توست

🔰تاثیر زخم زبان روی زندگی خودمان و اطرافیان

🔰چگونه از طریق کلام مان به دیگران انرژی مثبت دهیم؟

🔰چگونه با جهان هستی هم راستا شویم و به اهداف خود برسیم؟

علاوه بر جادوی سفید انرژیکی درونی ، می توان از جادوی سفید کلامی هم نتایج زیادی را برای خود ایجاد نماییم. در این آموزش ترکیب هر دو نوع را می آموزیم💯

جلسه 17: چگونه با ذخیره باطری انرژیکی درون خود پاکسازی کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک باتری انرژیکی

🔰چگونه شیطان از گذشته ما علیه خود ما استفاده می‌کند و سه ابزار مقابله با آن

🔰چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم؟

🔰چگونه از خاطرات مثبت گذشته انرژی بگیریم؟

🔰استفاده از تکنیک شرطی سازی در جهت رسیدن به حال خوب

در این فایل آموزشی می آموزیم که چگونه در وجودمان یک باطری انرژیکی بسازیم که در زمانهای لازم در زندگی بتوانیم خودمان را سریعا شاد و پر انرژی  کنیم💯

جلسه 18: چگونه با نور سفید معنوی معجزه های بزرگ خلق نماییم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تکنیک نور سپید معنوی

🔰چگونه سطح ارتعاشات خود به جهان هستی را تلطیف کنیم؟

🔰چگونه با تکنیک نور سپید معنوی به سلامتی برسیم؟

🔰انرژی نور سفید و معجزات آن

🔰چگونه ترسها و افکار منفی خود را پاکسازی کنیم؟

🔰چگونه از رنجش ها و کینه ها رهایی پیدا کنیم؟

اگر می خواهیم اکثر درهای بسته به روی ما باز شوند و در مسیر شفای زندگی خود و دیگران قرار بگیریم از جادوی تکنیک نور سفید معنوی و الهی بهره مند شویم💯

جلسه 19: چگونه یک میدان انرژی مثبت و محافظ برای خودمان ایجاد کنیم؟

سرفصل های این جلسه:

🔰تعمیم تکنیک نور سپید معنوی

🔰چگونه با پاکسازی درون، اتفاقات عالی را رقم بزنیم؟

🔰تاثیر انرژی اطرافیان روی ما

🔰در مواجه با افرادی که سطح انرژی پایینی دارند چه کاری باید انجام دهیم؟

🔰سوپر تکنیک جادوی سپید

🔰چگونه با ساخت میدان انرژی، از خودمان محافظت کنیم؟

🔰چگونه حال خود و اطرافیان مان را خوب کنیم؟

در جلسه آخر پاکسازی کوانتومی مقدماتی به تکنیک بسیار قوی انرژیکی می پردازیم که مربوط به برنامه ریزی میدان های انرژی مثبت  وجود ما و دیگران است و این تکنیک را همیشه انجام بدهیم تا در نتیجه در زندگی مان، سراسر خیر و برکت ارسال  و دریافت نماییم💯

ضمانت برگشت وجه

ضمانت برگشت وجه

اینجانب محمد افلاکی مدیر این سایت و مدرس دوره پاکسازی کوانتومی طی این نوشته متعهد می شوم که کلیه ی محصولات و خدمات آموزشی سایت ما دارای گارانتی برگشت پول به صورت مادام العمر می باشد و در صورت عدم رضایت مشتری پس از دریافت فایل آخر هر دوره ، وجه پرداختی شما بدون کسر مبلغی به شما عزیزان باز گردانده خواهد شد ما به محصولات و خدمات آموزشی خود ایمان داریم و به مشتریان خود نیز هم بی نهایت اعتماد داریم و هدف ما جلب رضایت شماست.

تمامی این تکنیک ها به خاطر اینکه معنوی و انرژیکی هستند در روابط روزانه با افراد بزرگسال هم کاربردی هستند و محدودیت سنی برای استفاده از این دوره وجود ندارد

مدرس: محمد افلاکی

محمد افلاکی بنی هستم. دانشجوی ممتاز روانشناسی دانشگاه قرآن و حدیث ، مربی بین المللی خنده ، مربی بین المللی ان ال پی از آکادمی پرفسور عمرائی ( آلمان ) ، مربی مهارتهای زندگی ( مخصوص روانشناسان ) زیر نظر وزارت علوم و قابل استعلام با کد سریال معتبر و دارای مدارک معتبر دیگر زیر نظر وزارت علوم و سایر مدارک از مراکز معتبر خارجی و داخلی

غیر قابل خرید

2,700,000 تومان

غیر قابل خرید

86 دیدگاه برای دوره پاکسازی کوانتومی مقدماتی

 1. ستاره خادمی

  سلام
  منم به نوبه ی خودم از شما و تمام هکاراتون نهایت تشکر رو دارم
  خدا خیرتون بده
  التماس دعا
  ۲۴۳

 2. فاطمه مطلق

  سلام
  برادرم محمد افلاکی
  تو معجزه ی زندگی منی
  الهی ک خداوند تو و نسل تو رو جزو صالحین قرار بده
  الهی ک اسمت ب نیکی عالم گیر بشه

 3. مهناز اجرایی

  سلام خسته نباشید احسنت به شما اقای افلاکی عزیز .امیدوارم همینطور که حال دل مارو خوب کردی خداوند حال دلتون رو هزار برابر خوب کنه .نمیدونم دیگه چجور تشکر کنم واقعا احسنت ب شما الان انگار داخل یه دنیای قشنگی دارم زندگی میکنم چقدر قشنگ بود و نمیدونستیم .

 4. اعظم محمدی کردعلیوند

  بسیار عالی خدا خیرتون بده به امید نتایج بهتر برام دعا کنید

 5. شهناز نورانی

  سلام من تا جلسه ۴ دوره مقدماتی گوش کردم خواستم همینجا از آقای افلاکی نهایت تشکر رو بکنم واقعا پر بار دلنشین وآموزنده اس من که خیلی خوشحالم که این دوره رو خریداری کردم

 6. علی صدیق

  باسلام خداروشکرگزارم که بااین کانال اشناشدم ودارم جلسات مقدماتی رو میبینم الحمدولله به خدابیشترنزدیک شدم ونمازم عالی تراز قبل شده وبه آرامشی که دنبالش بودم رسیدم والان دنبال ثروت فراوان هستن تابتونم به خواسته هام برسم وبه خانواده ام وعزیزانم کمک کنم لطفابرام دعا کنید .اقای افلاکی عزیز خدا خیرت بده

 7. تبسم کریمی

  ت.کریمی هستم…. بهترین هدیه ای که تا به الان دریافت کردم آرامش و امنیت و احساس عزت نفس است ….خدایا شکرت…خدا خیرتون بده استاد عزیزم آقای محمد افلاکی….

 8. فاطمه غفاری

  سلام .
  خدا رو شاکر و سپاسگزارم که لطف الهی شامل حالم شد و با کانال و دوره شما آشنا شدم .
  از شما هم بسیار سپاسگزارم .
  خدا خیرتون بده ان شاءالله .

 9. جعفر فلاحتی

  سلام وعرض ادب ،خیلی من دوست دارم این دوره هارو و خداوند به همه ی ما خیرو برکت عنایت کنه ان شالله واز خدا میخوام که اقای افلاکی خیر ببینه و خداوند سلامتی به خودش وخانوادش عنایت کنه که انقدر قششنگ مارو روشن میکنه به لطف خدا ،یه خدا خیرت بده مشتی بگم ،خدااااااااا خییییییییرررررت بدهههههه اقای افلاکی وپشتیبانان عزیز من حس خیلی خوبی میگیرم از این فایلا که غیر قابل توصیفه 🤗

 10. فاطمه معین آبادی

  سلام آقای افلاکی عزیز،ازوقتی دوره پاکسازی مقدماتی راخریداری کردم فکرمی کنم به گنج رسیدم

 11. عصمت سادات

  بسیار بسیار عالی ممنون از استاد افلاکی خدابه ایشان خیروسلامتی عنایت کند مارا باخدا آشتی داد و خداشناسی رابه ما آموخت.و آرامش واقعی را به ما هدیه دادو راه درست زیستن رابرای ما هموارتر کرد .خداراشکر خدایاشکرت خدایاشکرت .

 12. فاطمه ذاکری

  سلام خدمت اقای افلاکی خدا خیرتون بده با این اموزش های عالی خیلی باارزش وعالی هستن وحال دلمون با انجام این تکنیک ها واقعا خوب میشه یه حس ارامش خوبی بهم میده خدایا شکرت

 13. سید محمد حسینی

  باسلام واحترام خدمت استاد بزرگوار
  من دوره مقدماتی و پیشرفته رو ۲ سال هستش خریدم بسیار عالی بودن و کاربردی و مادی معنوی
  بسیار تکنیک ها جواب میدن به ارامش وبعد به ثروت
  خداوند به شما استاد عزیز خیر وبرکت عطا فرمایید
  باتشکر
  ارادتمند شما سید محمد حسینی

 14. شهلا علیزاده

  سلام شب بخیر.الهی که خیر دنیا واخرت نصیبتون بشه.من معجزه را دیدم از این دورها.واقعا عالی هست.به امید خداوند میخوام دوباره دورها را شروع کنم ازاول تا برام یاد آوری بشه.ممنون وسپاسگذار شما خوبان هستم.ازخداوند بهترینها را براتون آرزو دارم

 15. خانم بوجاری

  سلام ما از کاربران دوره مقدماتی هستم

  من و همسرم هر دو طلبه هستیم
  این دوره آقای افلاکی باعث شده که بعد این همه خواندن معارف دینی تازه طعم خوشِ دین داری را با تمام وجود بچشیم و زندگی کنیم
  کلام آقای افلاکی واقعا افلاکیست
  آرامش عجیبی وارد زندگی من و اطرافیانم شده
  چقدر که از جادوی سفید من نتیجه گرفتم
  در سفر اربعین که به تازگی برگشتم با جادوی سفید توانستم با مردم عراق حتی ارتباط خوبی برقرار کنم حتی معجزه تبسم رت در قالب ذکر استغفار امیرالمومنین بهشون یاد دادم

  زیر سایه امام زمان پاینده باشید

 16. زهرا قاسمی

  سلام
  خیلی از آقای افلاکی تشکر می کنم ،هر مشکلی برام پیش میاد با مهارت پاک سازی به آرامش می رسم خدا خیرتون بده ،خدا ازتون راضی باشه و اجر دنیوی و اخروی بهتون بده

 17. ریحانه اسماعیلی

  باسلام و احترام خدمت آقای افلاکی بزرگ
  بنده فعلا دوره مقدماتی رو تهیه کردم، دوره خیلی عالی هستش و خیلی تاثیرمثبت تو زندگی بنده داشت، خیلی از شما راضی ام و دعا میکنم همیشه بدرخشید

 18. ریحانه رحیمی

  سلام و احترام فراوان برای استاد گلم و پشتیبان خوبم خیلی خیلی سپاسگزارم برای این دوره خیلی زیباتون واقعا شما عالی هستید. وقتی من دوره هارو گوش میدم چشمام پر اشک میشه واز ته دل میگم خدا بهتون سلامتی بده واقعا دوستتون دارم خدا خیرتون بده تو هر لحظه زندگیتون خدا پشتو پناهتون باشه

 19. الناز خدادادی

  سلام و عرض ادب و احترام به آقای افلاکی عزیز
  واقعا دوره پاکسازی مقدماتی خیلی عالیه
  من حالا تمام نکردم ولی خیلی به آدم
  آرامش میده. واقعا سپاسگزارم
  خدا خیرتون بده آقای افلاکی

 20. مریم فروغی

  خیلی عالی وکارسازبودبرام،مخصوصاتبسم کردن۴

 21. وحید سعادت مهر

  سلام خدا قوت یه استاد افلاکی عزیز و همه‌ی کسانی که برای پیشرفت ما در تلاش هستند ، من شاکر خداوند متعال هستم و از همه‌ی عزیزان تشکر میکنم من دوره مقدماتی هستم ، خدایا شکر اکثر مشکلاتم حل شده و مطمئنم با ادامه دادن همه‌ی مشکلاتم حل میشوند

 22. حسین نوروزی

  سلام عرض ادب ممنونم دوره مقدماتی عالی بود سپاسگزارم شاد باشید ،،🌷🌺🌹

 23. مرضیه نوذری

  سلام استاد گرامی
  من الان جلسه هفتم رو دانلود کردم و گوش دادم واقعا اشنایی با کانال شما خودش یه معجزه بزرگ برای من بود. اولین کلیپی که از شما دیدم و جذب کانال و آموزشهاتون شدم و ویدیویی بود که اولش با یا مبدل السیئات بالحسنات شروع کردید و واقعا از این جمله به وجد اومدم. و سریع وارد کانال شما شدم.
  خواستم بگم من عمیقا و صمیمانه از شما تشکر میکنم.شما من رو زنده کردید. ان شاالله که موفق باشید و سایه تون مستدام

 24. سمیه یارمحمدی

  سلام
  خدا خیرتون بده
  ای کاش همه می‌دونستند که سلامتی و خوشحالی و حال خوب محصول فکر خوبه، ممنون که توی دوره هاتون اینها را آموزش می دهید.

 25. فرشته اسدی

  هزاران هزار بار تشکر از استاد افلاکی عزیز واسه دروره های بی نظیرشون خدا خیرتون بده

 26. وحید سعادت مهر

  سلام ، من دوره مقدماتی هستم
  همه چیز داره خیلی خوب پیش میره
  خدایا شکرت ، خدایا شکرت خدایا شکرت

 27. رضا رفیعی پور بیاض

  خدا خیرتون بده استاد🙏🏻🌻
  خدا خیرتون بده 🌈
  خدا خیرتون بده🌈
  خدا خیرتون بده🌈
  خدا خیرتون بده 🌈

 28. مهدی محمودی

  سپاس از استاد افلاکی عزیز که با این دوره برای مشکلات و اهداف مردم با تکنیک تبسم پلی هست از جهنم به بهشت خدا خیرتان بده استاد

 29. ملیحه مسافری

  سلام و عرض ادب خدمت استاد بزرگوار آقای افلاکی و پشتیبانی عزیز
  بنده هم مثل کابران عزیز حدود ۴ سال وارد کانال کوانتومی شدم و در شرایط بحرانی زندگی که مشکلات روحی و روانی تمام وجودم را فرا گرفته بود البته فردی هستم در همه مراحل زندگی امید به خدا را ازدست نمی دهم واز همان روزای اول شروع به گوش کردن فایل رایگان کردم از جمله دروه تبسم گوش دادم چندین بار نوشتم واجرا کردم بتدریج به آرامش رسیدم آدم منفی نگری بودم الحمدلله بهتر شدم والان با توکل به خدا اوتوسل به ائمه اطهار ع اجرای تکنیک ها بتوانم به پاکسازی و آرامش کامل برسم از همه عزیزان التماس دعا دارم

 30. ملیحه مسافری

  سلام وعرض ادب خدمت استاد بزرگوار آقای افلاکی
  دوره مقدماتی بسیار عالی و آموزنده بود
  امیدوارم با عمل واجرای درست بتوانم به پاکسازی کامل روحی برسم

 31. ناهید

  با سلام خدمت تمامی دوستان گلم من تازه دوره رایگان تبسم دارم گوش می‌کنم ولی خیلی مشتاق شدم که منم بتونم دوره پاکسازی مقدماتی و پیشرفته رو تهیه کنم از همه ی شماها میخوام برام انرژی مثبت بفرستین یا هر تکنیکی که بلدین تا پولش جور بشه و رزق و روزی منم زیاد بشه بتونم تو دوره ها شرکت کنم با تشکر از همه

 32. حمیده یرلی

  استاد خدا خیرتون بده خدا خیرتون بده خدا خیرتون بده

 33. معصومه باغبان

  سلام استاد عزیزم انشالله هرچی ازخدامیخواهی هزاربرابردریافت کنید
  دوره هاتون عالین
  یک دنیا سپاس از مهربانی تون

 34. آمنه حسینی

  سلام واحترام.
  الحمدلله خیلی خوب بود.
  متشکرم.

 35. مریم حسینی

  سلام آقای افلاکی عزیز
  من سه روز هست دوره مقدماتی رو خریداری کردم.
  خدا خیرتون بده با تکنیک تبسم بچه هام رو از پای گوشی بلند کردم و مشغول مطالعه و نوشتن شدن.
  دختر هشت ساله ام هم دو روز هست خودش بی اینکه بهش بگیم نماز میخونه
  آرامش عظیمی تو خونه هست.
  خیر بزرگ دنیا و آخرت نصیب قلب پاکتون.

 36. منیره ایزدپناه

  من تازه دوره مقدماتی را شروع کردم ولی از روزی که دوره رایگان را گوش کردم دگرگون شدم به خدا نزدیک شدم نمازم را میخونم احساس بهتری به زندگی پیدا کردم مطمئنا تا اخر دوره خیلی نتایج خوبی خواهم گرفت

 37. سید علی رضوی فرد

  سلام و احترام خیلی عالی بود دوره پاکسازی مقدماتی
  عشق و آرامش و ثروت رو برای ما به ارمغان آوردید
  سپاسگزارم 🌹💚🌷

 38. فاطمه سلطانی نژاد

  سلام خدمت استاد عزیزم استاد افلاکی
  باتمام وجودم میگم خدا خیرت بده خدا خیرت بده خدا خیرت بده به حق آقا امام زمان‌

 39. حمیده راستی پیشه

  سلام، خدا خیرت بده آقای افلاکی، من معجزه تبسم را، 5بار گوش کردم، و امروز هم پاکسازی را خریداری کردم، واقعا معجزه می کنه معجزه تبسم، از گوش دادن و عمل کردن به دوره ها و تکنیکها غافل نشین، که واقعا نیاز هر انسانی هست برای زندگیش و روابطش، کاراش، و هر چی که فکرش کنین

 40. فروز

  سلام من از کاربرای دوره رایگان هستم
  فقط میخوام بگم خدا هرچی ازش میخوای بتون بده ک شما ب من آرامش خدایی هدیه کردید ازتون ممنونم

 41. اعظم شیرکوند

  سلام خدمت آقای دکتر افلای عزیزوهمه دست اندرکاران این دوره امیدوارم همیشه شادوسلامت باشید من بطور اتفاقی بادوره رایگان معجزه تبسم آشناشدم ک این رولطف خدامیدونم ک شامل حالم شد همه ویساشوگوش کردم عاااالی وبی نظیره ب هرکسی ک فکرمی‌کنم نیاز ب این دوره ها داره پیشنهاد میکنم وهنوزهم پیشنهاد میدم ودوره تبسموبراشون میفرستم بعدازشنیدن دوره تبسم ترغیب شدم دوره های بعدی روخریداری کنم الان دوره مقدماتی روتمام کردم ومیخوام ب یاری خدادوره پیشرفته روشروع کنم از وقتی ک شروع کردم ب گوش کردن واجراکردن تکنیکهامعجزات زندگیمویکی یکی دارم می بینم خداروهزازان هزار مرتبه شکر ک باشماواین دوره هاآشناشدم من کلاسای آموزشی زیادی رورفتم وگذروندم کلاسای روانشناسی ک حدود10-12سالی هست ک میرم ولی این دوره بی نظیییییره خدا ب همه شماعمر طولانی بده ک بتونیدباعلمتون گره های زندگی مردم روبازکنیدوباعث شادی وآرامش مردم سرزمینمون بشید

 42. فائزه تاران زاده

  سلام عالی بود درپناه خدا وامام رضا جانم دوستون دارم ❤️❤️

 43. پروانه براتی

  خدایا شکرت که این دوره با ارزش خریدم وبه آگاهی های ناب رسیدم ازتون میخام برام دعا کنید که با عمل به این دستورات ناب از بهترین بندگان خدا بشم وباعث رشدخودم و فرزندان و همسرم و همه مردم جهان شوم🙏🏻💚🌺

 44. مینا ر

  عالی

 45. مریم نوروزی

  با سلام و احترام
  دوره بی نظیر و ارزشمندی بود.
  سپاسگزارم
  سپاسگزارم
  سپاسگزارم

 46. زهرا مهریان

  متشکرم از آقای محمد افلاکی من تازه ثبت نام کردم که انشاالله با شنیدن دوره مقدماتی در روح و روان ماتاثیرات مثبتی بذاره وبریم به دوره های بالاتر باتشکرازشما

 47. مرضیه شاه بالایی

  عالیییییی. بسیار متشکرم از بابت این ۱۹ جلسه بینظیر. انشاء الله خیر دنیا و آخرت را ببینید.🥰

 48. الهام غلامی

  دوره ی بسیار عالی با نتیجه های فوق العاده شگفت انگیز

 49. پروین جعفری

  واقعا دوره مقدماتی برا ی من سراسر معجزه بود

 50. جعفر رضوانی

  سلام خدمت استادافلاکی عزیز وپشتیبانان گرامی .بنده ازسال 97کاربردوره مقدماتی هستم ودراین مدت اتفاقات بسیارخوبی برایم رخ داده ودریافتهای بسیار زیادی داشتم مخصوصا ازتکنیک تبسم ساعت انرژیکی.ولی به نظر من اولین چیزی که بعد از استفاده از دوره مقدماتی داشتم ارامش عمیق بوده وهست که اگرکسی به این ارامش دست پیدا کند بسیاری از مشکلات مالی بیماری و..برطرف میشود.به عنوان برادر کوچک شما توصیه میکنم حتما در دوره مقدماتی شرکت کنیدتا تاثیر مثبت و مستقیم آن را بر روی زندگی خوتان ببینید. آرزوی سلامتی برای هم وطنان عزیز.
  اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج. یاحق .
  رضوانی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

دانلود رایگان کتاب «در محدوده صفر»

نویسنده: دکتر جو ویتالی با مقدمه محمد افلاکی
دریافت کتاب
close-link
دوره های ما دارای گارانتی برگشت پول مادام العمر در صورت عدم رضایت است و زمان گارانتی هم پس از  9 ماه از خرید دوره فعال شده و شرط استفاده از گارانتی این است که در درجه اول تمام تکنیک ها را کاملا آموخته باشید و سپس آنها را در زندگی بکار گرفته باشید و اگر نتیجه ای حاصل نشد پس از راستی آزمایی شروط گارانتی مبلغ 2 برابر پولی که پرداخت کرده اید را به شما باز خواهیم گرداند زیرا ما به دوره خودمان ایمان داریم و باور داریم که نتیجه آن قطعی است و ضمن اینکه به برکت پول و رضایت مشتری هم به شدت معتقدیم💯
close-link