فعال‌ترین کاربران 7 روز اخیر

1
مهدی قدیمی
7 دعا
2
داود شیخ
7 دعا
3
نادر صالحون
7 دعا
4
عادله عباس زاده
7 دعا
5
مریم نیرومند سعداباد
7 دعا
6
ستاره جمالی
7 دعا
7
لیلا کرمی
7 دعا
8
مرضیه مرضیه
7 دعا
9
پروین نادری
7 دعا
10
محبعلی شهیدی
7 دعا
11
رضا نظری
7 دعا
12
زهرا گورانی
7 دعا
13
آمنه السادات آقایی میبدی
7 دعا
14
علی اعوانی
7 دعا
15
مرسده کرباسفروشان
7 دعا
16
زهرا گلستانی
7 دعا
17
سیده طاهره سمیع
7 دعا
18
منوچهر صالحی بردشاهی
7 دعا
19
مریم ..
7 دعا
20
مریم نانکلی
7 دعا

فعال‌ترین کاربران 30 روز اخیر

1
زهرا گورانی
30 دعا
2
مریم نانکلی
30 دعا
3
ملیحه مسافری
30 دعا
4
مهدی قدیمی
30 دعا
5
اشرف اللهقلی نژاد
30 دعا
6
پرستو سهرابی
30 دعا
7
حسن کاوسی
30 دعا
8
صغری اسماعیل وندی
30 دعا
9
فاطمه صادقی
30 دعا
10
نادر صالحون
30 دعا
11
قاسم حوریان
30 دعا
12
سیده طاهره سمیع
30 دعا
13
حمید حمید
30 دعا
14
فاطمه قامتی
30 دعا
15
لیلا کرمی
30 دعا
16
نرگس اقارضایی
30 دعا
17
کشاورز کریمی
30 دعا
18
وحید سعادت مهر
30 دعا
19
فاطمه روشن
30 دعا
20
فریبا سالاری
30 دعا

فعال‌ترین کاربران در آمار کلی

1
مهتاب کاظمی
277 دعا
2
فاطمه
276 دعا
3
فهیمه محمدی2680
259 دعا
4
فریبا سالاری
252 دعا
5
فاطمه روشن
233 دعا
6
سیما زارع
227 دعا
7
نفیسه علیجانزاده
226 دعا
8
فروزان ساکی
220 دعا
9
سحر فلاحتی
215 دعا
10
طاهره بازافکن
209 دعا
11
مریم محمدزاده
208 دعا
12
خدیجه شریفی
207 دعا
13
اکرم بهرامی هیدجی
207 دعا
14
رحیم ایلداری
202 دعا
15
نادر صالحون
199 دعا
16
غلامرضا قاسمی
198 دعا
17
مریم محمد جعفری
194 دعا
18
مهری رمضانی
193 دعا
19
سارا موسوی
191 دعا
20
زهرا اروانه
188 دعا