فعال‌ترین کاربران 7 روز اخیر

1
فرزانه امامی گوهری
7 دعا
2
لیلا کرمی
7 دعا
3
نازی
7 دعا
4
اعظم حب الهی
7 دعا
5
داود ابراهیمی
7 دعا
6
وحید سعادت مهر
7 دعا
7
سارا موسوی
7 دعا
8
کشاورز کریمی
7 دعا
9
مریم ملاولی
7 دعا
10
حسن صعودی
7 دعا
11
فاطمه زارعی
7 دعا
12
مرضیه شرافت
7 دعا
13
مهین راوند
7 دعا
14
مهری عباسی
7 دعا
15
نغم سالمی
7 دعا
16
رسول رفیعیان اصفهانی
7 دعا
17
اعظم مظفری
7 دعا
18
خدیجه قراسوزاد
7 دعا
19
مریم نوروزی
7 دعا
20
سمیه سادات هاشم زاده میبدی
7 دعا

فعال‌ترین کاربران 30 روز اخیر

1
خدیجه شریفی
30 دعا
2
لیلا کرمی
30 دعا
3
مریم نانکلی
30 دعا
4
نورا
30 دعا
5
ستاره جمالی
30 دعا
6
رسول رفیعیان اصفهانی
30 دعا
7
علی اکبر قربانی
30 دعا
8
فریبا معجزه
30 دعا
9
مهین فلاح
30 دعا
10
حسن صعودی
30 دعا
11
صفورا شادمانی
30 دعا
12
وحید سعادت مهر
30 دعا
13
شهلا عباس زاده دهکردی
30 دعا
14
مریم ملاولی
30 دعا
15
سکینه رمضانی
30 دعا
16
شراره هاشمی
30 دعا
17
Z R
30 دعا
18
سیده طاهره سمیع
30 دعا
19
زهرا متقی زاده
30 دعا
20
پروین نادری
30 دعا

فعال‌ترین کاربران در آمار کلی

1
مهتاب کاظمی
527 دعا
2
فاطمه روشن
513 دعا
3
خدیجه شریفی
486 دعا
4
رحیم ایلداری
481 دعا
5
سیده طاهره سمیع
479 دعا
6
نادر صالحون
477 دعا
7
سارا موسوی
474 دعا
8
لیلا کرمی
468 دعا
9
طاهره بازافکن
466 دعا
10
الهام موسوی
461 دعا
11
نرگس اقارضایی
458 دعا
12
فروزان ساکی
449 دعا
13
زهرا گلستانی
442 دعا
14
نزاکت رنجبر
440 دعا
15
محمد کریمی
427 دعا
16
سحر اصلانی
425 دعا
17
صهیب لیلی پور
423 دعا
18
غلامرضا قاسمی
423 دعا
19
لیلا سادات فاطمی
417 دعا
20
مریم محمد جعفری
404 دعا