مطالب توسط مدیر سایت

مراقبه ساده چگونه می تواند از نو ما را متولد کند؟!

مراقبه ساده چگونه می تواند از نو ما را متولد کند؟! با یک مراقبه بسیار ساده آشنا خواهید شد که بسیار تاثیرگذار است و نام این مراقبه ارزشمند مراقبه مرگ نام دارد که البته برخلاف نامش این مراقبه برای شادی و زنده بودن و طراوت زندگی امروز ما طراحی شده است و سبب می شود […]

اشتراک گذاری

توقع و انتظار از دیگران را کم کنیم آرام می شویم !

توقع و انتظار از دیگران را کم کنیم آرام می شویم ! ممکن است در زندگی مان به خیلی از اطرافیان و آشنایان خود خدمت کرده باشیم و توقع داریم بابت این خوبی که به ایشان نموده ایم رفتاری بسیار شایسته باما داشته باشند ولی از قضای روزگار این افراد با رفتاری نادرست ما را […]

اشتراک گذاری

هدف ها در این جهان هستی نیازمند پرداخت بها هستند !

هدف ها در این جهان هستی نیازمند پرداخت بها هستند ! هر هدفی از خواسته های ما در این جهان هستی دارای یک قدر و مرتبه ای است که برای رسیدن به آن بایست بهای لازم آنرا پرداخت کنیم و امروز فهمیدم که جهان هستی به اندازه بهایی که ما پرداخت کرده ایم به ما […]

اشتراک گذاری

کودک خود را چگونه با نالیدن ناخودآگاهانمان بیمار می کنیم؟

چگونه با نالیدن ناخودآگاهانه کودک خود را بیمار می کنیم؟ وای قلبم تیر می کشه و درد می کنه این جمله ای است که متاسفانه خیلی از بزرگسالان آنرا به زبان می آورند و خبر ندارند که ناخودآگاهانه با این کار در حال بارگزاری منفی بر روی سلامتی و ضمیر ناخودآگاه کودکان عزیزشان هستند و […]

اشتراک گذاری

سوره قدر یکی از بهترین مانتراهای مراقبه می باشد!

سوره قدر یکی از بهترین مانتراهای مراقبه می باشد! در مراقبه مخصوص راز 4 فصل که یک فایل صوتی رایگان است و در ساعت 11 شب و یا 6 صبح بصورت گروهی انجام می شود؛ در ابتدای مراقبه سوره قدر را می خوانیم و سوال اینجاست اگر کسی مسیحی بود انجام این مراقبه برای دیگر […]

اشتراک گذاری

خدمت به مردم توفیق نجات یافتن از شر خودمان را به ما میدهد؟

خدمت به مردم توفیق نجات یافتن از شر خودمان را به ما میدهد؟ اگر امروز توفیق خدمت به دیگران را داریم باید بدانیم که این یک عنایت و محبتی از سوی خدا به ماست که می توانیم به دیگران خدمت کنیم و هرگز این توفیق را به خودمان نسبت ندهیم و طلبکار خدا نباشیم و […]

اشتراک گذاری

وضع مالی کنونی و نالیدن از آن چگونه فقر را جذب می کند؟!

وضع مالی کنونی و نالیدن از آن چگونه فقر را جذب می کند؟! اکثر ما از شرایط کنونی و وضع مالی الان خود راضی نیستیم و در تعاملات خود با دیگران نیز از این شرایط بد می نالیم و این باعث می شود که پیام فقر را به جهان هستی مخابره کنیم و با این […]

اشتراک گذاری

برکت و نعمت بیشتری را چگونه می توانیم در زندگی جذب کنیم؟!

برکت و نعمت بیشتری را چگونه می توانیم در زندگی جذب کنیم؟! جذب برکت و فراوانی در زندگی ما از زمانی آغاز می شود که ترازوی این عالم را به نفع طرف مقابل مان چرب کنیم و سعی کنیم به نفع مخاطب مان ارزشی را بیفزاییم اینگونه فرمول برکت در این کائنات برای خود ما […]

اشتراک گذاری

امور عالم چگونه بر طبق میل و اراده عارف خواهد بود؟!

امور عالم چگونه بر طبق میل و اراده عارف خواهد بود؟! از عارفی پرسیدند که حوادث این عالم را چگونه می بینی و این مرد الهی گفت همه امور عالم مطابق میل و خواسته من می باشد و از آنجایی که او فرد صادقی بود سری را بیان کرد که اگر ما هم بدان عمل […]

اشتراک گذاری

تنهایی های خودمان میتواند ما را به یک انرژی عظیم برساند

تنهایی های خودمان میتواند ما را به یک انرژی عظیم برساند اگر دنبال آرامش و عشق و سرور و مستی بی حد و حساب در وجود خودمان هستیم ، حتما بایست قدر تنهایی های خودمان را بیشتر بدانیم زیرا در این زمان است که می توانیم به یک منبع انرژی کل در وجودمان وصل شویم […]

اشتراک گذاری