لحظه تحویل سال بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم، چیست؟

آیا ممکن است که تمامی آرزوهای همه انسانها در یک لحظه با هم به حقیقت بپیونده و همه انسانها در یک زمان با هم خرسند و خوشحال شوند؟! آیا ممکن است که فقر از تمام سرزمین ها پاک شود؟ آیا ممکن است روزی برسد که ظلمی در جهان نباشد؟ آیا ممکن است روزی برسد که غم در دل هیچ کسی نباشد؟ آیا روزی می رسد که بیماری و درد وجود نداشته باشد؟ آیا ممکن است؟!

کانال تلگرام: http://t.me/raaze4fasl

سایت: https://raze4fasl.com

لحظه تحویل سال
مشاهده ویدئو های بیشتر