عیب دیگران و شنیدن آن،چگونه ارتعاشات ما را خراب خواهد کرد؟!

عیب جویی و بیان عیب دیگران از رفتارهای ناشایست می باشد که به شدت بر سطح ارتعاشات مثبت درونی ما اثر منفی خواهد گذاشت و به نفع ما نیست ؛ کسی که عیب های دیگران را بیان می کند به نوعی بزرگترین عیب را با این عملش در حال انجام است و نیز اینکه فردی که دائما عیب های دیگران را می گوید به نوعی خودش پر از عیب است و می خواهد خودش را میان عیب بقیه پنهان نماید

کانال تلگرام: http://t.me/raaze4fasl

سایت: http://raze4fasl

مشاهده ویدئو های بیشتر