شرط بندی سر انتخاب اسب سیاه یا اسب سفید؟

در اینجا داستان بسیار جالبی را با هم بررسی می کنیم که در وهله اول به نظر می رسد که بعضی ها چقدر ساده و خنگ هستند و بعد که به رفتار خودمان دقیق می شویم خواهیم دید که در زندگی خود ما هم به نوعی همین گونه عمل می کنیم و شاید این داستان تلکنگری باشد برای ما که این دفعه روی اسب سیاه شرط بندی نکنیم و بدانیم همیشه اسب سفید پیروز خواهد شد و این را بارها دیده ایم، ولی متاسفانه دوباره گول نفس مان را می خوریم
مشاهده ویدئو های بیشتر