رحمت خدا چگونه جای ترس از او را در این زمانه از ما گرفته است؟

چرا در شرایط کنونی جامعه که افسردگی و فقر و مشکلات زندگی اکثر مردم را فرا گرفته است بهتر است که به جای ترساندن مردم از خدا، آنها را به رحمت و فضل خدا امیدوار کنیم. این انتقادی است که عزیزی به من داشته اند و از خدای مهربان می خواهم که ابتدا ما را عاشق خودش کند تا ترس از دست دادنش در وجود ما چنان باشد که هر لحظه در حال خوف و رجا با او باشیم

کانال تلگرام: http://t.me/raaze4fasl
سایت: http://raze4fasl
رحمت خدا چگونه جای ترس از او را در این زمانه از ما گرفته است؟
مشاهده ویدئو های بیشتر