خودکشی میتواند به تمام سختی ها و دردها پایان دهد؟

نمی دونم آیا شما هم در زندگی تان با شرایطی روبرو شده اید که احساس کرده باشید تنها راه نجات ،خودکشی است ؛ متاسفانه من در چنین شرایطی بوده ام و به قدری از زندگی کردن نا امید شده بودم که بارها به خودکشی فکر کرده ام ولی خدا را شکر شهامتش را نداشتم و به نظر من کسی که ،خودکشی می کند خیلی شهامت دارد و اگر این شهامت را در تجارت و زندگی کردن به کار می برد می توانست بسیار موفق تر از سایرین باشد.
مشاهده ویدئو های بیشتر