خدمت به مردم توفیق نجات یافتن از شر خودمان را به ما میدهد؟

اگر امروز توفیق خدمت به دیگران را داریم باید بدانیم که این یک عنایت و محبتی از سوی خدا به ماست که می توانیم به دیگران خدمت کنیم و هرگز این توفیق را به خودمان نسبت ندهیم و طلبکار خدا نباشیم و این آیه قران را فراموش نکنیم که : “وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ ۚ” یعنی ” و توفیق من جز به یارى خداوند نیست” پس این لطف خدا را فراموش نکنیم

کانال تلگرام: http://t.me/raaze4fasl

سایت: https://raze4fasl.com

خدمت به مردم توفیق نجات یافتن از شر خودمان را به ما میدهد؟
مشاهده ویدئو های بیشتر