اگر درمسیر موفقیت قرار گرفتی و ارتعاشات مثبت را به جهان هستی ارسال کردی باید به نشانه هایی که جهان هستی بصورت پیامهای مختلف برای هدف متعالی تو بهت میده ، توجه کنی . گاهی نشانه ها در یک سریال تلوزیونی برای تو ظاهر میشود و از زمانی که تو درمسیر رسیدن به هدفت قرار می گیری کائنات با سمفونی خاصی بصورت هارمونیک راه را به تو نشان خواهد داد و تو باید به نشانه ها و پیامها به دقت گوش کنی تابزودی ثروتمند شوی.

در این ویدیو در مورد نشانه های جهان هستی با شما صحبت خواهم کرد. اگر در مسیر موفقیت و جذب ثروت وارد شده اید، یک سری اتفاقات عجیبی برای شما خواهد افتاد. اگر در مسیر کارآفرینی ، جذب ثروت یا هر آنچه که خواسته و هدف من و شماست قرار می گیرید نشانه هایی سر راه شما قرار می گیرند.

به طور مثال مدتی پیش خود من یک کار تولیدی داشتم. کارهای مربوط به بازاریابی محصولات را هم خودم انجام می دادم. من چون دنبال فروش محصولات بودم نشانه های جالبی سر راه من قرار می گرفت و من هم به خوبی از آن ها استفاده می کردم. یک شب که مشغول تماشای تلویزیون بودم، بازیگر طنز سریال آقای علی صادقی جمله ای گفت که خوبه تراکت چاپ کنیم. آنها می خواستند که کار خدماتی با پدرش انجام بدهند و این جمله را گفت. من بارها تراکت دیده بودم ولی یک لحظه یادم افتاد که من هم می توانم برای فروش محصولاتم تراکت چاپ کنم. بعد تراکت ها در محل های نزدیک مرکز فروش پخش کردم و مرکز فروش به من زنگ زد و گفت چیکار کردی که فروش محصولات خیلی زیاد شده.

من از یک سریال تلویزیونی ایده می گرفتم و فروشم را افزایش می دادم. می خواهم بگویم اگر در راستای رسیدن به موفقیت ، جذب ثروت ، جذب نیمه گمشده ، رسیدن به آرزوها و رسیدن به هدف قرار گرفته‌اید وقتی از خانه خارج می شوید به نشانه ها دقت کنید. حتی آن گنجشک که در حال آواز خواندن است هم می توانند به ما پیام هایی را را در جهت رسیدن ما به خواسته هایمان بدهد. ما فقط باید رادارهای خودمان را روشن کنیم و به نشانه ها توجه کنیم.

وقتی که ما با خواسته هایمان ، با جذب ثروت و موفقیت هم راستا و هم فرکانس مس شویم، جهان هستی هم پیام های بسیار عالی را برای ما ارسال می کند. ما فقط باید این پیام ها را دریافت کنیم و انجام بدهیم. چون ما می خواهیم به هدفمان برسیم و این پیام را به جهان هستی ارسال کرده ایم و جهان هستی هم در پاسخ، پیام ها و نشانه ها و راه هایی را به ما نشان می دهد که ما دقیقاً به خواسته هایمان و جذب ثروت و موفقیت می رسیم.

چقدر دل به نشانه می دهیم؟ دقت کرده اید گاهی اوقات دقیقاً هدفی را تعیین می کنیم و در یک جایی یک مطلب مرتبط با هدفمان می خوانیم، این یک نشانه است. به نشانه ها توجه کنید و از آن ها به خوبی برای رسیدن به آرزوها و جذب ثروت و موفقیت استفاده کنید. وقتی ارتعاش مثبت را به جهان هستی و کائنات ارسال می کنید، جهان هستی هم در پاسخ نشانه هایی را سر راه شما ظاهر می کند و شما باید آن نشانه ها را تبدیل کنید. گوش کن، حواست را جمع کن.

راز قانون جذب و قانون ارتعاش این نیست که فقط ارتعاش مثبت را ارسال کنید بلکه باید در کنار ارسال ارتعاش مثبت و حس خوب با جهان هستی هم راستا بشوید و سمفونی و نشانه های جهان هستی را به خوبی درک کنید و متوجه بشوید که چه پیامی را به شما می دهد و آن را دریافت کنید و در جهت رسیدن به هدف و جذب ثروت و موفقیت تبدیل کنید.