توقع و انتظار از دیگران را کم کنیم آرام می شویم !

ممکن است در زندگی مان به خیلی از اطرافیان و آشنایان خود خدمت کرده باشیم و توقع داریم بابت این خوبی که به ایشان نموده ایم رفتاری بسیار شایسته باما داشته باشند ولی از قضای روزگار این افراد با رفتاری نادرست ما را برنجانند وکاری که ما باید در مقابل خوبی به دیگران انجام دهیم این است که به هیچ عنوان از دیگران هیچ توقع و انتظاری نداشته باشیم

کانال تلگرام: http://t.me/raaze4fasl

سایت: https://raze4fasl.com

مشاهده ویدئو های بیشتر