بیماریها را با حساسیت بیجا به سمت خود جذب می کنیم !

چرا افرادی که نسبت به تمیزی و رعایت بهداشت بیش از حد وسواس به خرج می دهند و خیلی حساس ترند، بیشتر از افراد دیگر بیمار می شوند؟ پاستور اعتقاد داشت که عامل بیماری میکروب است و بعدها ثابت شد که علاوه بر میکروب پذیرنده یا خود شخص هم عامل بسیار مهمتری نسبت به پذیرفتن بیماری و یا سلامتی است و حال انتخاب با ماست که فرد حساسی باشیم و یا بی خیال؟!

کانال تلگرام: http://t.me/raaze4fasl

سایت: http://raze4fasl

بیماریها را با حساسیت بیجا به سمت خود جذب می کنیم !
مشاهده ویدئو های بیشتر