باور جمعی

رفتار و کلام ما و نیز افکار و احساسات هر یک از ما نوعی ارتعاش را به جهان هستی ارسال می کند که این ارتعاشات اگر مثبت باشد بر باور جمعی جامعه تاثیر مثبت خواهند گذاشت و متاسفانه اگر رفتار ،گفتار و افکار منفی را ارائه کنیم به خوشبختی کل سرزمین مان لطمه وارد خواهیم کرد زیرا باور جمعی یک سرزمین که از جمع باورها و افکار تک تک افرادش تشکیل شده است بر روی خوشبختی و سعادت و شادی کل افراد اون جامعه تاثیردارد
مشاهده ویدئو های بیشتر