باورهای محدود کننده ما را از بهشت خدا دور می کند !

هر یک از ما دارای باورهای محدود کننده هستیم که متاسفانه با این باورها در اطراف خود قفسی ساخته ایم و در این زندان نمی شودها و نمی

توانم ها خود را محبوس کرده ایم و این داستان غم انگیز امروز ماست که جبران خلیل به زیبای وضعیت ما را با یک تمثیل شرح می دهد و

امروز بایستی با آگاهی لازم این قفس را بشکنیم و تمام توانایی های خود را کشف نماییم

http://t.me/raaze4fasl : سایت

https://raze4fasl.com :کانال تلگرام

مشاهده ویدئو های بیشتر