افراد موفق دنیا

این چند بیت حضرت حافظ برای ما درس موفقیت امروزمان می تواند باشد و در این ابیات به ما درس مثبت نگری و دیدن خوبی ها را و خوب بودن را می آموزد و اینکه به جای شکایت از بخت بد به ما درس هنر خوب بودن را در این جهان را به عنوان رمز داشتن خریدار معرفی میکند. به این چند بیت توجه کنید: بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم* شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد* ای عروس هنر از بخت شکایت منما* حجله حسن بیارای که داماد آمد

افراد موفق دنیا

باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند                                   موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد
بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم                                         شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
ای عروس هنر از بخت شکایت منما                                        حجله حسن بیارای که داماد آمد.
این چند بیت حافظ دیوانه کنننده است و درس بزرگی را به ما می دهد
چرا که موسم عاشقی را به ما بشارت میدهد که میگوید بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم
و این دقیقا یعنی مثبت نگری چرا که همه ی انسان های مثبت نگر به دنبال بوی خوش میگردند.
بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم                                         شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
ای عروس هنر از بخت شکایت منما                                        حجله حسن بیارای که داماد آمد.
هنری داری؟دمت گرم،اگر هنری داری زیبایی و جلوه ی خودت را بیشتر کن
و ببین که در هر زمینه ای چه قدر موفق تر و بهتر میشوی،درس بزرگی که حافظ علیه السلام به ما می دهد:میگوید خوب باشیم و خوبی را در خودمان تقویت کنیم و اگر میخواهیم خدمات ما و کارهایی که انجام میدهیم طالب و خریدار داشته باشد و همه جذب ما شوند باید حجله حسن را بیاراییم یعنی دائما روی حسن،زیبایی و خوبی خودمان کار کنیم و کار کنیم تا ببینیم چگونه بوی بهبود ز اوضاع جهان در ما متجلی می شود و حال ما روز به روز بهتر میشود،دقیقا وقتی حسن و زیبایی وجود خودمان را زیاد کردیم سطح ارتعاشات عالی به جهان هستی میفرستیم و جهان هستی همان داماد است که خریدار های عالی مثل برکت،ثروت،فراوانی و همه ی آن ها را برای ما میفرستد.
اما واقعا متاسفم برای وقتی که میگوییم نمیشود،نمیتوانیم و فایده ای ندارد ،” ای عروس هنر” ای کسی که میگویی من هنری دارم ،من درس خواندم مهندس شده ام،من کار نمیتوانم پیدا کنم ای عروس هنر از بخت شکایت ننمای،حافظ میگوید تورا به خدا شکایت نکن چرا که کسی که شکایت میکند در جهان هستی هیچ چیز گیرش نمی آید،تازمانی که من شاکی بودم و از همه چیز شکایت میکنم دنیا هیچ چیز به ما نمی دهد.
ای عروس جوان،ای پسر جوان،ای مهندس و ای استاد دانشگاه “از بخت شکایت منما” بخت ما عالی است چه کسی گفت بد است؟

افراد موفق دنیا چگونه اند؟

حافظ جواب آن را میدهد و میگوید ” حجله حسن بیارای” حسن و خوبی خودت را زیاد کن تا ببینی چگونه طرفداران و خواستگاران تو برایت صف میکشند و میگویند این بهترین مورد است،بهترین مهندس است این بهترین فروشنده است
بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم                                         شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
قربانه گل های زیبایی که در این دنیا هستند بروم این شادی را توسط این گل ها و بهار زیبا و شادی طبیعت و صدای آب به دست آوریم و برویم روی خودمان کار کنیم و از بخت شکایت نکنیم ” حجله حسن بیارای” تا ببینیم چگونه جهان هستی برکت و ثروت و سلامتی را همه به ما میدهد.
درس بزرگی که حافظ به ما داد این بود.
شاد و پر انرژی باشید.

دانلود متن به صورت PDF

مشاهده ویدئو های بیشتر