استاد خوب را چگونه می توانیم در مسیر زندگی خود بیابیم؟

به نظر شما مهم ترین ویژگی یک استاد خوب در کوچه و بازار این عالم چه چیزی باید باشد؟

و ما می بایست بر اساس کدام معیار مهم یک نفر را به عنوان استاد خود در مسیر زندگی مان انتخاب نماییم؟!

آیا یک استادخوب می بایست خیلی باسواد باشد؟

یا اینکه سواد به تنهایی کافی نیست و لازم است که ویژگی برتر و مهمتری را در وی جستجو کنیم.

در این کلیپ به مهم ترین ویژگی یک استاد می پردازم که برای ما بهترین نتیجه را بیافریند.

دانلود با کیفیت 360

مشاهده ویدئو های بیشتر