برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پیشنهاد اول
طلایی
23,999,000 9,999,000 مبلغ پرداختی به تومان
دوره پاکسازی کوانتومی مقدماتی
به مبلغ واقعی 2,700,000 تومان
دوره پاکسازی کوانتومی پیشرفته
به مبلغ واقعی 5,400,000 تومان
دوره پاکسازی کوانتومی فوق پیشرفته
به مبلغ واقعی 9,999,000 تومان
دوره جلسات همیار کوانتومی
به مبلغ واقعی 5,900,000 تومان
مجموعاً 23,999,000 تومان
سود شما از این خرید 14,000,000 تومان
پیشنهاد دوم
نقره‌ای
8,100,000 2,7000,000 مبلغ پرداختی به تومان
دوره پاکسازی کوانتومی مقدماتی
به مبلغ واقعی 2,700,000 تومان
دوره پاکسازی کوانتومی پیشرفته
به مبلغ واقعی 5,400,000 تومان
مجموعاً 8,100,000 تومان
سود شما از این خرید 5,400,000 تومان
پیشنهاد سوم
برنزی
2,700,000 999,000 مبلغ پرداختی به تومان
دوره پاکسازی کوانتومی مقدماتی
به مبلغ واقعی 2,700,000 تومان
سود شما از این خرید 1,701,000 تومان

پیشنهاد اول
طلایی
21,299,000 9,000,000 مبلغ پرداختی به تومان
دوره پاکسازی کوانتومی پیشرفته
به مبلغ واقعی 5,400,000 تومان
دوره پاکسازی کوانتومی فوق پیشرفته
به مبلغ واقعی 9,999,000 تومان
دوره جلسات همیار کوانتومی
به مبلغ واقعی 5,900,000 تومان
مجموعاً 21,299,000 تومان
سود شما از این خرید 12,299,000 تومان
پیشنهاد دوم
نقره‌ای
5,400,000 1,990,000 مبلغ پرداختی به تومان
دوره پاکسازی کوانتومی پیشرفته
به مبلغ واقعی 5,400,000 تومان
سود شما از این خرید 3,410,000 تومان

پیشنهاد ویژه
طلایی
15,899,000 7,299,000 مبلغ پرداختی به تومان
دوره پاکسازی کوانتومی فوق پیشرفته
به مبلغ واقعی 9,999,000 تومان
دوره جلسات همیار کوانتومی
به مبلغ واقعی 5,900,000 تومان
مجموعاً 15,899,000 تومان
سود شما از این خرید 8,600,000 تومان

در صورتی که شما از کاربران دوره پاکسازی کوانتومی فوق پیشرفته هستید، به صورت رایگان دسترسی دوره همیار کوانتومی به مدت 1 سال برای شما رایگان فعال خواهد شد.

پیشنهاد ویژه
طلایی
5,900,000 رایگان مبلغ پرداختی به تومان
دوره جلسات همیار کوانتومی
به مبلغ واقعی 5,900,000 تومان
به مدت 1 سال، برای اعضای دوره فوق پیشرفته، رایگان