چه دعایی است که تمامی دعاهای همه بشریت زیر مجموعه آنست؟

اگر می خواهی که سریعتر به خواسته هات برسی و اگر می خواهی کاری کنی که تمام آرزوهای تمام انسانهای روی زمین تحقق پیدا کند یک دعایی هست که اگر هر روز از صدق دل انجام بدی این اتفاقات بزرگ در هستی رخ خواهد داد و اون دعای بزرگ ،دعای فرج مولای مان صاحب الزمان است که با اومدن ایشون همه بشریت به خواسته هاشون می رسند و همه دعا ها مستجاب میشه و امروز اگر می خواهی که دعای تو به آسمان بره پس برای فرج آقا دعا کن…
<div id=”1524138170488316″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/TZSev?data[rnddiv]=1524138170488316&data[responsive]=yes”></script></div>

Notice: Undefined index: persian in /home/raazefas/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/includes/fields/class-gf-field-address.php on line 121

مجموعه رویایی راز 4 فصل

فرم سفارش نرم افزار راز بیوریتم چهار فصل

  • قیمت: 188,000 تومان